Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ocalić od zapomnienia – Krystyna Modrzewska

Projekt „Ocalić od zapomnienia – Krystyna Modrzewska” to pionierska próba ocalenia pamięci o polskiej uczonej i pisarce związanej z Lublinem.

 

W dziejach życia Krystyny Modrzewskiej (1919–2008) odbija się historia XX-wiecznej Polski: przedwojenny problem asymilacji Żydów, tragiczne żydowskie losy podczas okupacji, działalność w konspiracji – AK, odbudowywanie życia naukowego po wojnie, wydarzenia marca 1968, przymusowa emigracja do Szwecji w 1970 roku. Projekt miał na celu nie tylko udokumentowanie życia i twórczości Krystyny Modrzewskiej i ocalenie przed rozproszeniem jej archiwum, ale też zainteresowanie jej twórczością młodych ludzi.

Dokumentacyjna część projektu objęła kwerendę w polskich i szwedzkich archiwach oraz nagranie i opracowanie relacji historii mówionej – rozmów ze znajomymi i współpracownikami Krystyny Modrzewskiej, a także wywiadów ze specjalistami wypowiadającymi się na jej temat. Nagrania audio i wideo zrealizowano w Polsce oraz w Szwecji (w ramach finansowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” projektu „W poszukiwaniu Lubliniaków – Szwecja”). Zarejestrowano kilkanaście wywiadów i zebrano kilkaset dokumentów. Co szczególnie istotne, udało się dotrzeć do szwedzkiego archiwum Krystyny Modrzewskiej. Jej dokumenty, albumy z rodzinnymi fotografiami i drobne, osobiste pamiątki zostały przechowane przez jej przyjaciół w Uppsali, którzy z radością przekazali je na rzecz projektu. Fotografie oraz przedmioty były prezentowane na wystawie w Galerii NN, czynnej od 15 grudnia 2012 do 11 stycznia stycznia 2013 r. Wszystkie materiały zebrane podczas realizacji projektu dostępne są również w postaci multimedialnego hasła biograficznego w ramach portalu „Leksykon. Lublin” na stronie www.modrzewska.teatrnn.pl.

Edukacyjna część projektu zrealizowana została w oparciu o zgromadzoną dokumentację, w tym przywiezione ze Szwecji pamiątki. W listopadzie i grudniu odbył się cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla uczniów lubelskich liceów (II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, VIII LO im. Zofii Naukowskiej, XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania), prowadzonych przez Aleksandrę Zińczuk i Macieja Pałkę. Młodzież zapoznała się z historycznym kontekstem biografii Modrzewskiej, a następnie na warsztatach komiksowo-literackich stworzyła własne prace inspirowane tematem projektu. Powstałe materiały warsztatowe – komiks oraz teksty autorstwa uczestniczek warsztatów – złożyły się na publikację, która udostępniana jest również on line. W piątek 14 grudnia w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się podsumowanie projektu – prezentacja strony internetowej oraz efektów warsztatów z udziałem zaangażowanych szkół i zaproszonych gości.ZOBACZ EFEKTY WARSZTATÓW:

komiks >>>

warsztaty literackie >>>
 

 

Serdecznie dziękujemy osobom, które podzieliły się z nami swoimi wspomnieniami i materiałami o Krystynie Modrzewskiej za poświęcony nam czas i uwagę. Dziękujemy również uczestnikom warsztatów i nauczycielom, którzy zachęcili młodzież ze swych szkół do współpracy. Mamy nadzieję, że podzielają Państwo naszą satysfakcję z pracy, jaką udało się nam wspólnie zrealizować.

Podziękowania za udostępnienie dokumentów archiwalnych i pomoc merytoryczną składamy: Archiwum Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Archiwum Uniwersytetu w Uppsali.

 Koordynatorkami projektu są Wioletta Wejman i Agnieszka Zachariewicz.

Kontakt:
Wioletta Wejman (działania dokumentacyjne)
tel. 081 532 58 67
e-mail: [email protected]

Agnieszka Zachariewicz (działania edukacyjne)
tel. 081 532 58 67
e-mail: [email protected]

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe