Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Monografie w toku. Kompendia multimedialne: Barańczak, Krynicki, Zagajewski

    

 
„Monografie w toku” to przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia serii publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Na początek: Stanisławowi Barańczakowi, Ryszardowi Krynickiemu i Adamowi Zagajewskiemu. Publikacje – pomyślane jako sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentują opis życia i twórczości oraz antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficzne, fotografie, nagrania audio i wideo.
 
 
 
Do współpracy zostali zaproszeni wybitni badacze literatury, eksperci w swoich dziedzinach i krytycy literaccy: profesor Anna Czabanowska-Wróbel, znawczyni dzieła Adama Zagajewskiego, profesor Piotr Śliwiński, znakomity krytyk i badacz poezji współczesnej, który przygotował monografię poświęconą Stanisławowi Barańczakowi, oraz profesor Paweł Próchniak, autor monografii Ryszarda Krynickiego i redaktor naczelny Stron Poezji (www.stronypoezji.pl).
 
„Monografie w toku. Kompendia multimedialne” zawierają szczegółowe zestawienia faktograficzne, pogłębione odczytania interpretacyjne dotyczące życia i twórczości poetów. Materiały mają formę kalendariów, esejów interpretacyjnych, antologii wierszy, zestawień bibliograficznych oraz wyboru prac krytycznoliterackich i literaturoznawczych
 
W serwisie znajduje się ponad 170 tekstów wierszy, niektóre wiersze prezentowane są też w formie nagrań – własne utwory czytają Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski, a utwory Stanisława Barańczka interpretuje Marek Kondrat.
 
Użytkownik serwisów znajdzie w nich również materiały wideo oraz fotografie pochodzące z archiwów poetów i Wydawnictwa a5.
 
Pomysł stworzenia multimedialnych kompendiów życia i twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego sformułowało Wydawnictwo a5. Projekt graficzny i system zarządzania treścią „Monografii w toku” przygotował Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
 
Projekt został sfinansowany z dotacji MKiDN uzyskanej w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” w roku 2014 oraz ze środków własnych Wydawnictwa a5.
 
 
 
Zapraszamy na strony:
 
 
 

NOTA WYDAWNICZA
 
Monografie w toku. Kompendia multimedialne
pod redakcją Pawła Próchniaka
 
Piotr Śliwiński
Stanisław Barańczak. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-91-5
ISBN: 978-83-61064-07-7
Lublin 2015
 
Paweł Próchniak
Ryszard Krynicki. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-90-8
ISBN: 978-83-61064-91-6
Lublin 2015
 
Anna Czabanowska-Wróbel 
Adam Zagajewski. Monografia w toku
ISBN: 978-83-61298-87-8
ISBN: 978-83-61064-92-3
Lublin 2015
 
 
 
Projekt graficzny: Florentyna Nastaj
System zarządzania treścią: Robert Korulczyk, Łukasz Kowalski
Cyfrowa edycja materiałów: Paweł Próchniak, Joanna Zętar
Zarządzanie treścią: Joanna Zętar
Współpraca: Ziemowit Karłowicz, Małgorzata Knap, Karolina Kryczka-Kowalska, Magdalena Wróblewska
 
 
 
 
MEDIA O PROJEKCIE
 
Multimedialne przewodniki. Zagajewski, Barańczak, Krynicki
 
Monografie w toku
Internetowe publikacje poświęcone polskim poetom – rusza projekt „Monografie w toku”
Radio Centrum ("Kulturologia", 2 luty 2016)
 
IV Program Polskiego Radia ("Wiadomości", 6 luty 2016)
 
Rozmowa z Joanną Zętar o "Monografiach w toku"
 
 
 

Blog Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"