Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Modernizacja i rozbudowa wystawy stałej „Lublin. Pamięć miejsca”

    

 

W 2016 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” otrzymał od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na realizację projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie wystawy stałej „Lublin. Pamięć Miejsca”, poświęconej żydowskiej społeczności Lublina lat 20. i 30. XX wieku.

 

Na wystawie przywołana zostanie atmosfera historycznych ulic lubelskiego Śródmieścia dzięki wykorzystaniu dźwięków (relacji świadków historii), dokumentów archiwalnych, fotografii, utworów literackich i wycinków prasowych.

Wystawa poszerzona zostanie o informacje dotyczące żydowskich mieszkańców Lublina. Każdej z osób przyporządkowana zostanie teczka, w której gromadzone będą wszystkie odnalezione o niej informacje. Poprzez zaaranżowanie całości jako swoistego „archiwum miasta” zwiedzający będą mieli dostęp do segregatorów zawierających informacje o poszczególnych nieruchomościach oraz mieszkańcach.

Modernizacji i rozbudowie wystawy towarzyszyć będzie wydanie katalogu ze szczegółowym opisem ekspozycji (w języku polskim i angielskim).

 

Więcej informacji o wystawie:

http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1366/wystawa_lublin_pami%C4%99%C4%87_miejsca

 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.