Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Persecution Through Their Eyes”

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Persecution Through Their Eyes”

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Persecution Through Their Eyes” ma na celu zorganizowanie wystawy i wydarzeń edukacyjnych, które koncentrują się na pokazaniu różnych perspektyw osób i grup prześladowanych przez nazistowski reżim totalitarny w czasie II wojny światowej, w tym m.in. Żydów, Romów/Sinti, więźniów politycznych, homoseksualistów, jeńców wojennych, cywilów i członków ruchu oporu.

Głównym celem projektu jest pogłębienie europejskiego, ponadnarodowego zrozumienia tej historii, która wywarła wielki wpływ na los mniejszości narodowych, społeczeństw i krajów w całej Europie. A także pokazanie, jak wpłynęła na powojenne procesy dążące do przywrócenia sprawiedliwości i pojednania, które obejmowały rozwój nowoczesnego rozumienia ochrony praw człowieka w Europie

Międzynarodowa wystawa i wydarzenie edukacyjne

30 różnych biografii na jednej ekspozycji, pozwoli odbiorcom dostrzec wielość kontekstów tej trudnej europejskiej historii oraz pomoże zrozumieć, jaki wpływ wywarła II wojna światowa na dalsze losy mniejszości narodowych, społeczeństw i krajów w całej Europie, przez co stała się niezbywalnym elementem europejskiej tożsamości.

Zaprezentowane na wystawie historie imiennych i bezimiennych żydowskich ofiar Zagłady, a także ich polskich sąsiadów z Lublina i Lubelszczyzny skłaniają do refleksji nad tragicznymi kolejami indywidualnych losów, stawiają pytania o skomplikowaną figurę ofiary-świadka, a przede wszystkim są dowodem na to, że plany totalnego unicestwienia wybranej grupy mają wszelkie szanse powodzenia także w cywilizowanym, europejskim świecie.

Działania w Lublinie

Wystawie towarzyszyć będą działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona młodzieży (100 osób) w wieku 15–25 lat. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z wystawą, będą mieli okazję odwiedzić lokalne miejsce pamięci oraz wziąć udział w spotkaniu ze świadkiem historii oraz/lub ekspertem. Podczas wydarzenia zarejestrowany zostanie mini reportaż filmowy.

Organizatorzy i partnerzy

Projekt jest realizowany przez Fundację Liberation Route Europe we współpracy z partnerami:

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Kontakt

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

Dominika Majuk: [email protected]

Organizacja koordynująca 

Partnerzy projektu

Kategorie

Słowa kluczowe