Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Маршрути Штетл. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про що йдеться?

Прикордонні землі України, Білорусі, та Польщі мають багату історію проживання єврейських громад, що сягає на століття у минуле. Однак, пам'ятки цієї історичної спадщини не є в достатній мірі відомі та збережені, як, наприклад пам'ятки європейської чи місцевої національної спадщини. Метою нашого проекту є розробка матеріалів та інструментів на основі єврейської історичної спадщини, які будуть успішно використовуватись у сфері туризму та місцевого розвитку.

Територія проекту має високий потенціал для розвитку культурного туризму, на заваді реалізації якого є слабкий розвиток туристичної інфраструктури та недостатнє знання про ресурси культурної спадщини - зокрема, про об'єкти єврейської культурної спадщини.

Ця проблема стосується в однаковій мірі східних повітів Польщі та західних областей України і Білорусі. Атракції нашого регіону дуже слабко відомі як потенційним туристам, так і місцевим мешканцям.  Насправді ж, багато євреїв з усього світу має своє коріння на цій землі, і велика їхня частка охоче б відвідали місця походження своїх предків.

Як розповідати про цю спадщину? Як маємо про це говорити ми, сучасні мешканці цих теренів, у більшості - не євреї, про єврейську культурну спадщину? Як належно представити цю культурну спадщину у сфері культурного туризму? Як уникнути пасток комерціалізації, спрощення, відтворення стереотипів? Як показати єврейську спадщину як спільну історію нащадків єврейських громад Східної Європи і сучасних жителів цих прикордонних областей?

Навколо цієї спадщини немає жодної цілеспрямованої туристичної діяльності, що принижує туристичну привабливість регіону та скорочує потенційний потік відвідувачів. Відсутні доступ до інформації та підготовлені гіди. Об'єкти, пов'язані з єврейською спадщиною, лише частково описані і каталогізовані. Відсутні ініціативи з використання потенціалу цифрових технологій і зберігання знань про нематеріальну спадщину східноєвропейських євреїв.

У ході реалізації проекту ми хочемо привернути увагу до культурного явища, яке склалося в районах Центральної і Східної Європи і мало значний вплив на місцеві культурні ландшафти – штетли. Це унікальний тип містечкок, що були населені євреями і християнами різних національностей.

 

Заплановані заходи і очікувані результати проекту:
- Опрацювання існуючих історичних ресурсів, результатів досліджень і публікацій з єврейської спадщини у регіоні
- Розробка спільного інтернет-інструменту "Маршрути штетлами. Єврейські містечка у Східній Європі» - підготовка та поширння досліджень і публікацій, необхідних для підготовки туристичних маршрутів.
- Організація експедицій, спрямованих на опис і каталогізацію об'єктів, пов'язаних з єврейською спадщиною, а також збір розповідей про неї
- Підготовка трьох екскурсійних турів історичними місцями єврейської спадщини в Польщі, Білорусі і Україні, а також одного міжнародного маршруту
- Розробка 15 віртуальних тривимірних макетів історичних містечок
- Розробка книжки-путівника місцями єврейської спадщини в регіоні на основі зібраного банку знань
- Серія навчальних курсів для туристичних гідів.

 

Проект буде здійснюватися протягом періоду з грудня 2013 р. до листопада 2015 р.

 

Провідний партнер проекту:
Осередок «Брама Гродзька – Театр НН»  (Люблін, Польшча).
вул. Гродзка, 21, 20-112, Люблін, Польшча

 

Партнери проекту:
Гродненський державний університет ім. Янки Купали (Гродно, Білорусь)
Новогрудський музей історії та етнографії (Новогрудок, Білорусь)
Центр соціальних та ділових ініціатив (Яремче, Україна)
Рівненський центр маркетингових досліджень (Рівне, Україна)

 

Координатор проекту: Emil Majuk
e-mail: [email protected]
Телефон: +48 81 532 58 67

 

 

 

 

 


Проект фінансується Європейським Союзом в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства в рамках Програми прикордонного співробітництва «Польща - Білорусь – Україна».