Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie cegielnie. Materia miasta

Pracownicy cegielni podczas pracy [Archiwum Osrodka Brama Grodzka - Teatr NN]

 

PORTAL PROJEKTU: teatrnn.pl/lubelskie-cegielnie

W 2010 r. zamknięta została ostatnia lubelska cegielnia. Wraz z nią zakończył się również pewien okres historyczny, trwający nieustannie od końca XII w. Po większości kompleksów cegielniczych nie pozostał nawet ślad, a ostatnie ruiny chylą się ku upadkowi. Obiekty, którym miasto zawdzięcza swój rozwój i rozkwit znikły zupełnie z jego przestrzeni.

Dlatego proponujemy rekonstrukcję w technice 3D jednej z najważniejszych, nieistniejących już lubelskich cegielni – "Kalinowszczyzna" wraz z odtworzeniem zachodzących w niej procesów, możliwością poznania używanych tam narzędzi czy wysłuchania wspomnień o jej funkcjonowaniu. W wirtualnej cegielni internauci będą mogli zapoznać się z dawnym procesem produkcji cegły.
 
Ponadto chcemy utworzyć multimedialny szlak lubelskich cegielni w XIX i XX wieku. W ramach portalu dostępne będą również hasła, monografie cegielni, modele 3D, ikonografia, bibliografia mapy pamieci oraz wspomnienia świadków historii.

Poprzez nasze działania pragniemy podkreślić jaką rolę i wkład w odbudowę, tak całego Kraju, jak i naszych "małych ojczyzn" po zawieruchach i meandrach historii miało cegielnictwo.

 

Kontakt:

Piotr Lasota: [email protected],

Tomasz Czajkowski: [email protected]

tel.: (81) 532 58 67

 

Projekt dofinansowany
przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 

Zdjęcia

Kategorie