Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jedna Brama - Dwa Święta / One Gate - Two Holidays (19.12.2011)

Projekt "Jedna Brama -Dwa Święta" oparty jest o tradycje dwóch kultur i narodowości, żyjących dawniej w Lublinie, które łączyła i oddzielała Brama Grodzka. Grudniowy okres świąteczny kieruje naszą uwagę na ważność tych dwóch światów i skłanie, by połączyć ich dziedzictwo w jedno.

 

Efektem projektu jest książeczka, składająca się z dwóch części, z części chrześcijańskiej - polskiej i części judaistycznej - izraelskiej. Do projektu zaprosiliśmy młodych ludzi, uczniów, którzy zbierają opowieści, przepisy dań, opisy zwyczajów, strojów i ozdób od swoich dziadków, a następnie ilustrują to i wspólnie umieszczają w książeczce. Takie działania wykonują młodzi z Lublina (Gimnazjum nr 19) oraz młodziez z Izraela. Oprócz tego były opowieści chanukowe, gry, zabawy, poczęstunek, ozdoby choinkowe, a na Bramie zawisły po obu stronach znaki obu świąt.


Harmonogram:
11:00 - instalacja na Bramie Grodzkiej
12:00 - działania animacyjne w Bramie Grodzkiej -  młodzież prezentuje zebrane opowieści swoich dziadków
13:00 - Opowieści Chanukowe - opowiada Witold Dąbrowski
13:30 - Izba Drukarstwa - tworzenie książeczki "Jedna Brama - Dwa Święta"