Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Interpretacja dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych

Interpretacja dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych
Pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" realizuje projekt "Interpretacja dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus (sektor Edukacja Dorosłych Akcja 1 Mobilność kadry).

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane 24 mobilności szkoleniowe, w tym wyjazdy typu "job shadowing" w celu zapoznania się z praktyką pracy wiodących europejskich instytucji zajmujących się interpretacją dziedzictwa kulturowego i pracą z pamięcią, a także kursy podnoszące kwalifikacje pracowników Ośrodka w zakresie języków obcych oraz interpretacji dziedzictwa kulturowego.

Celem jest: wdrożenie nowych narzędzi i metod interpretacji dziedzictwa i edukacji dorosłych, rozwinięcie prowadzonych działań edukacyjnych i uzyskanie wyższej efektywności prowadzonej przez Wnioskodawcę edukacji dorosłych. Projekt pozwoli na podniesienie kwalifikacji zespołu oraz zapoznanie się z europejskimi dobrymi praktykami stosowanymi w edukacji i pracy z pamięcią, wielokulturowością i dziedzictwem, co przełoży się na wprowadzenie usprawnień i nowych metod pracy, lepiej dostosowanych do oczekiwań odbiorców oraz efektywniej wykorzystujących nowoczesne, interaktywne narzędzia komunikacji. Modyfikacja dotychczasowych technik pracy wpłynie z kolei na wzrost zainteresowania ofertą Ośrodka i wzmocnienie europejskiego wymiaru prowadzonych tu działań.

Uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie znajomości języków obcych, które będą wykorzystywać w codziennej pracy na rzecz edukacji dorosłych w Lublinie oraz w prezentacji dziedzictwa kulturowego Lublina i regionu osobom odwiedzającym miasto i turystom. Podniesienie kompetencji językowych pracowników w znaczący sposób poprawi również potencjał Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w zakresie współpracy międzynarodowej.
Zdobycie przez pracowników nowych kompetencji w zakresie innowacyjnych metod interpretacji dziedzictwa kulturowego, pracy z lokalną pamięcią, edukacji dorosłych w miejscach pamięci, organizacji wydarzeń kulturalnych i festiwali literackich, zarządzania instytucjami kultury i szlakami turystyki kulturowej jako narzędzia edukacji dorosłych pozwoli na oferowanie przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” mieszkańcom Lublina bardziej zróżnicowanej i atrakcyjniejszej oferty edukacyjnej i kulturalnej.

 

Koordynator projektu : Emil Majuk
[email protected]