Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Historia Mówiona w Internecie - prezentacja strony internetowej poświęconej profesorowi Jerzemu Kłoczowskiemu.

Działanie internetowe.

21 stycznia 2009 r. w klasztorze oo. Dominikanów odbyła się promocja książki prof. Jerzego Kłoczowskiego "Polska Prowincja Dominikanów". Książka dotyczy historii dominikanów od założenia zakonu w 1216 r. do rozbiorów Polski. Książka ważna dla badaczy i wszystkich zainteresowanych codziennym życiem zakonu, obyczajami, mentalnością, relacjami społecznymi. O książce rozmawiali podczas spotkania: prof. Jacek Wiesiołowski, Jan Spież OP, dr Maciej Zdanek, dr hab. Krzysztof Kaczmarek. Spotkanie poprowadził Tomasz Dostatni OP.

 

Celem utworzenia strony internetowej było upowszechnienie i popularyzacja wiedzy o Jerzym Kłoczowskim oraz jego twórczości.

Strona zawiera informacje biograficzne, wybrane teksty autorstwa Profesora, fragmenty rozmów nagranych w ramach programu Historia Mówiona, mini-wykłady o wydarzeniach z historii Polski, fotografie, bibliografię własną oraz listę prac powstałych pod jego opieką.

Twórcami strony są: Tomasz Czajkowski, Anna Kamińska-Łaszczak, Karolina Kryczka, Piotr Sztajdel, Barbara Zarosińska, Łukasz Kowalski, Joanna Zętar.

 


Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe