Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt wydawniczy: tłumaczenie książki Davida Silberklanga „Gates of Tears”

Projekt wydawniczy: tłumaczenie książki Davida Silberklanga „Gates of Tears”
Okładka książki Davida Silberklanga „Gates of Tears” / materiały Yad Vashem

Wydanie polskiego tłumaczenia książki Davida Silberklanga „Gates of Tears”. Projekt wydawniczy towarzyszący obchodom 80. rocznicy akcji „Reinhardt”.

16 marca 1942 roku rozpoczęła się w Lublinie tzw. akcja „Reinhardt”. Jej celem było zamordowanie wszystkich Żydów znajdujących się na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Akcję koordynował szef SS i policji w Dystrykcie Lubelskim Odilo Globocnik, a w samym Lublinie znajdował się jej sztab. W 2022 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotowuje szereg działań (artystycznych, edukacyjnych, naukowych) mających upamiętnić 80. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt”.

Jednym z zaplanowanych wydarzeń jest przygotowanie i wydanie polskiego tłumaczenia książki Davida Silberklanga „Gates of Tears. The Holocaust in the Lublin District ”. Jest to wydana przez Instytut Yad Vashem w 2013 roku monografia autorstwa izraelskiego historyka Davida Silberklanga, przez wiele lat redaktora naczelnego „Yad Vashem Studies”.

Mimo zaawansowania badań nad historią Holocaustu pozycja ta jest pierwszym kompleksowym studium Zagłady na Lubelszczyźnie i wypełnia istotną lukę w literaturze przedmiotu. Tekst powstał na podstawie bogatej dokumentacji: akt niemieckich instytucji okupacyjnych oraz materiałów wytworzonych w trakcie powojennych śledztw i procesów, lecz przede wszystkim źródeł żydowskich – akt Rady Żydowskiej w Lublinie i Żydowskiej Samopomocy Społecznej oraz ksiąg pamięci i przechowywanych w różnych archiwach wspomnień i relacji. Jest to niezwykle interesująca, dobrze napisana i przynosząca wiele ważnych konstatacji pozycja, która dotychczas nie doczekała się polskiego przekładu.

Partner projektu:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

 

 

 

 

 

Powiązane wydarzenia

Kategorie