Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal "Śladami Singera" 2011

Lublin i Lubelszczyzna były ulubionymi miejscami akcji opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla – Izaaka Baszewisa Singera. To wyjątkowy pisarz, który swoją twórczością rozsławił nasz region. Dzięki jego opowiadaniom znane są w całym świecie nazwy takich miast jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj, czy Lublin. Jak w rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni mieszkańcy? Te pytania skłoniły nas do wyruszenia w wyjątkową podróż – śladami Singera. Wspólnie z lokalnymi organizacjami: szkołami, domami kultury, bibliotekami, stowarzyszeniami stworzyliśmy artystyczno-edukacyjny projekt, którego elementami są warsztaty oraz wydarzenia artystyczne. Szczególną rolę w tym projekcie odgrywali międzynarodowi wolontariusze z Izraela, Ukrainy, Niemiec, Serbii, Hiszpanii, Francji i Polski. To oni wraz z młodzieżą i lokalną społecznością prowadzili kulturalne działania i animowali przestrzeń, tworząc unikalny program czerpiący z tradycji, kultury i historii – program Festiwalu „Śladami Singera”.

Informacje o projekcie na stronie: www.sladamisingera.teatrnn.pl
 

RELACJE Z FESTIWALUPROGRAM FESTIWALU

12.07.2011 Tyszowce


20:00 Koncert klezmerski/Skwerek
20:30 Spektakl Ostatni demon, Teatr NN/Stary Młyn
21:00 Pokaz filmów dokumentalnych/SCK

13.07.2011 Tyszowce

11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/Targ
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/Internat ZS nr 5
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Skwerek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/Biblioteka
12:30 – 14:00 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/ZS nr 5
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/Skwerek

16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/Internat ZS nr 5
16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Skwerek
16:00 – 18:30 Warsztaty śpiewu tradycyjnego/SCK

20:00 Spektakl młodzieży z ZS nr 5 powstały pod kierunkiem opowiadacza historii Michała Malinowskiego/Skwerek
20:30 Koncert zespołu Kłosy ze Szpikołos/Skwerek
21:00 Pokaz filmów/SCK

14.07.2011 Tyszowce

12:00 – 14:00 Gra miejska (chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry)/Skwerek
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Skwerek
14:00 – 16:00 Ogródek jordanowski/Skwerek

17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Skwerek
18:00 Pokaz cyrkowy/Skwerek
18:30 Spektakl młodzieży z ZS nr 5 powstały pod kierunkiem Urszuli Pietrzak z Teatru im. H.Ch. Andersena/Skwerek
19:00 Wieczór opowieści w wykonaniu Michała Malinowskiego/Skwerek
19:30 Teatr ognia/Skwerek
20:00 Działanie artystyczne Ulica Singera/Skwerek
21:00 Widowisko plenerowe – zespół obrzędowy z KGW/Mikulin
22:00 Wspólne ognisko w Mikulinie

15.07.2011 Szczebrzeszyn

20:00 Koncert klezmerski/Rynek
20:30 Pokaz filmów dokumentalnych oraz filmów nakręconych przez młodzież z ZS nr 1 pod kierunkiem Karoliny Kryczka z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/MDK

16.07.2011 Szczebrzeszyn

11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/ZS nr 1
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Rynek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/MDK
11:00 – 12:30 Warsztaty garncarskie/MDK
11:00 – 12:30 Warsztaty tańca współczesnego/Harcówka
12:30 – 14:00 Warsztaty tańca ukraińskiego/Harcówka
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/MDK
12:30 – 14:00 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/MDK
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/MDK

16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Rynek
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca regionalnego/MDK
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/MDK

20:00 Otwarcie wystawy fotograficznej przygotowanej przez młodzież z ZS nr 1 pod kierunkiem Joanny Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/Rynek
20:30 Spektakl Był sobie raz, Teatr NN/Wirydarz UM
21:00 Koncert zespołu SieGra/MDK

17.07.2011 Szczebrzeszyn

12:00 – 14:00 Gra miejska (chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry)/Rynek
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/Rynek
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Rynek

17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Rynek
18:00 Koncert kapeli podwórkowej/Rynek
18:30 Pokaz cyrkowy/Rynek
19:00 Pokaz cyrkowy – wysoka lina pozioma/Harcówka
19:30 Spektakl Siedmioro żydowskich dzieci/MDK
20:00 Teatr ognia/Rynek
20:30 Działanie artystyczne Ulica Singera/Rynek
21:00 Wspólne ognisko/ZS nr 1

18.07.2011 Józefów

20:00 Koncert klezmerski/MOK
20:30 Spektakl Siedmioro żydowskich dzieci/MOK
21:00 Pokaz filmów dokumentalnych/MOK

19.07.2011 Józefów

11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/LO
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/LO
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Rynek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
11:00 – 12:30 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/MOK
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/LO
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/MOK

16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Rynek
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/MOK
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/LO

20:00 Koncert uczestników warsztatów muzycznych/Kamieniołomy
20:30 Ostatnia podróż performance taneczny – Michal Gil z Izraela/Kamieniołomy
20:45 Spektakl Tajbełe i jej demon, Teatr NN/Kamieniołomy
21:30 Pokaz filmów nakręconych przez młodzież z LO pod kierunkiem Karoliny Kryczka z
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/LO

20.07.2011 Józefów

12:00 – 14:00 Gra miejska (chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry)/Rynek
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/Rynek
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Rynek

17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Rynek
18:00 Pokaz cyrkowy/Rynek
18:30 Monodram Renata Braun – Danielle Cohen Levy z Izraela/LO
19:00 Koncert kapeli podwórkowej/MOK
19:30 Pokaz cyrkowy – akrobacje na linie/Rynek
20:00 Teatr ognia/Rynek
20:30 Działanie artystyczne Ulica Singera/Rynek
21:30 Wspólne ognisko/Zalew

21.07. 2011 Biłgoraj

20:00 Koncert klezmerski/Ławeczka Singera
20:30 Pokaz filmów dokumentalnych oraz filmów nakręconych przez młodzież z ZS nr 1 pod kierunkiem Karoliny Kryczka z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/Kino Tymczasowe

22.07.2011 Biłgoraj

11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/OSiR
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/BCK
11:00 – 14:00 Warsztaty tańca z elementami jogi i pilates/Kolegium UMCS
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/plac przed UM
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
11:00 – 12:30 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/Zagroda Sitarska
11:00 – 12:30 Odkryj świat Singera – warsztaty/Dworek Modrzewiowy
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/Zagroda Sitarska
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/Dworek Modrzewiowy

16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/plac przed UM
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/Kolegium UMCS
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/BCK

20:00 Spektakl Sztukmistrz z Lublina, Teatr NN/BCK
21:00 Spektakl młodzieży z Technikum Leśnego powstały pod kierunkiem Urszuli Pietrzak z Teatru im. H.Ch. Andersena/BCK
21:30 Monodram Renata Braun – Danielle Cohen Levy z Izraela/BCK

23.07.2011 Biłgoraj

12:00 – 14:00 Gra miejska (chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry)/Małpi Gaj
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Sala konferencyjna UM
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/plac przed UM
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/plac przed UM

17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/plac przed UM
18:00 Pokaz cyrkowy/plac przed UM
18:30 Koncert młodzieży z Technikum Leśnego przygotowany pod kierunkiem Jacka Sribniaka z zespołu Etnogram oraz koncert klezmerski/Scena Letnia przy Kolegium UMCS
19:00 Ostatnia podróż performance taneczny – Michal Gil z Izraela/Scena Letnia przy Kolegium UMCS
19:30 Lesie ty, mój lesie spektakl Teatru Jarzębina z Bukowej/Małpi Gaj
20:00 Pokaz cyrkowy/Małpi Gaj
20:30 Teatr ognia/Małpi Gaj
21:00 Działanie artystyczne Ulica Singera/Małpi Gaj
21:30 Przejazd na ognisko/SMK

24 lipca Lublin

18:00 Finał Festiwalu na Rynku Starego Miasta w Lublinie
Korowód, pokaz cyrkowy, teatr ognia, spektakl, jednodniowy pomnik I.B. Singera
21:00 Sztukmistrz z Lublina, Teatr NN/Restauracja „Hades – Szeroka”
22:00 Klezmerskie jam session/Restauracja „Hades – Szeroka”


WSPÓŁORGANIZATORZY:
Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach
Liceum Ogólnokształcące w Józefowie Biłgorajskim
Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
Zespół Szkół nr 1 im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie
Urząd Miejski w Tyszowcach
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Urząd Miejski w Józefowie Biłgorajskim
Urząd Miasta Biłgoraj
Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie Biłgorajskim
Biłgorajskie Centrum Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. I.B. Singera
Kolegium UMCS w Biłgoraju
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach
Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Totem”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe