Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzień Historii Mówionej - obchody 10-lecia funkcjonowania programu "Historia Mówiona". I Międzynarodowy Dzień Opowieści.

Dzień Historii Mówionej.
Dzień Historii Mówionej - obchody 10-lecia funkcjonowania programu "Historia Mówiona". I Międzynarodowy Dzień Opowieści.

Wydarzenie artystyczne "Ogród pamięci". Przez cały dzień wspomnienia mieszkańców Lublina emitowane były z głośników umieszczonych na drzewach Placu Litewskiego. Wieczorem zaś, w Bramie, podziękowaliśmy uroczyście naszym rozmówcom. 
 
W dniu imprezy oraz je poprzedzających informacje o programie Historia Mówiona ukazywały się w lubelskich mediach: Radiu Centrum, Radiu Lublin, TVP 3 (Panoramie Lubelskiej), Gazecie w Lublinie ("Święto historii mówionej", "Gadający plac Litewski"), Kurierze Lubelskim ("Drzewa, które mówią"). Pod redakcją Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk z TVP Lublin zrealizowany został także reportaż na temat Dnia Historii Mówionej.
 
 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe