Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Akcja "Reinhardt” - w kręgu Zagłady

fot. Marcin Fedorowicz

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań popularyzatorsko­edukacyjnych odnoszących się do miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie, gdzie rozpoczęła się akcja „Reinhardt”, która zakładała całkowitą eksterminację Żydów polskich.

STRONA PROJEKTU: teatrnn.pl/ar

W ramach projektu powstanie portal internetowy, który prezentował będzie informacje o zgładzonych w ramach akcji „Reinhardt” społecznościach żydowskich; przeprowadzone zostaną kwerendy dotyczące  miejscowości, z których miały miejsce deportacje; powstanie „Księga Zagłady” oraz jej „Archiwum” -­ instalacja artystyczna zawierająca wykaz dat i informacje o likwidowanych gettach; zorganizowana  zostanie multidyscyplinarna konferencja naukowa.

Projekt zakłada współpracę z wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną i innymi podmiotami zewnętrznymi. Wszystkie te działania będą ważnym elementem obchodów 75. rocznicy akcji „Reinhardt”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.