Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jedna Brama - Dwa Święta / One Gate - Two Holidays

"Jedna Brama - Dwa Święta" to projekt o charakterze edukacyjno-artystycznym przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, odnoszący się do wielokulturowej historii Lublina.
Główną osią tego działania sa dwa święta: żydowskie - Chanuka i chrześcijańskie Boże Narodzenie. Nawiazując do symboliki Bramy Grodzkiej jako miejsca spotkań tych dwóch religii chcemy pokazać, że te dwa święta przez stulecia łączyły ludzi.

 

"One Gate – Two Holidays"  is a project of educational and artistic character, that refers to multicultural history of Lublin. It is designed for elementary school students.
The main axis of this action are two holidays: Jewish Chanukkah and Christian Christmas. Referring to the symbolism the Grodzka Gate as a place of meeting of these two religions, we want to show that these two holidays for centuries united people.

Czytaj więcej

Podziemne Miasto. Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa

Celem wspólnych działań jest podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru przygranicznego  Polski i Ukrainy.  W trakcie realizacji projektu zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja trasy turystycznej, która będzie w przyszłości uruchomiona w piwnicach pod lwowskim Starym Miastem. Przy tworzeniu trasy we Lwowie zostaną wykorzystane doświadczenia polskich partnerów z Lublina i Rzeszowa.


Powstaną też komputerowe wizualizacje tras podziemnych Lublina, Lwowa i Rzeszowa, a także zestaw różnorodnych materiałów promocyjnych, które wspomogą popularyzację tras podziemnych i przyciągną do naszych miast nowych turystów.

Czytaj więcej

„Sztuka Pamięci: Kiełsznia” - 100. rocznica urodzin Stefana Kiełszni (1911–1987)

    „Sztuka Pamięci: Kiełsznia” to cykl interdyscyplinarnych działań edukacyjno-artystycznych skoncentrowanych wokół sylwetki lubelskiego fotografa Stefana Kiełszni, z okazji 100. rocznicy jego urodzin.
    Projekt ma na celu rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności młodzieży w interakcji z przestrzenią miejską oraz zachęcenie jej do szukania inspiracji do działań twórczych w swoim otoczeniu, m.in. poprzez pokazanie, do jak znakomitych rezultatów artystycznych doszedł Stefan Kiełsznia fotografując ulice swojego miasta i jak bardzo inspirująca jest jego twórczość dla artystów współczesnych. W ramach projektu odbyły się warsztaty fotograficzne, typograficzne i plastyczne dla młodzieży szkół lubelskich oraz spotkania z ekspertami i zaproszonymi gośćmi (maj–czerwiec 2011). Kulminacją projektu były działania artystyczne w przestrzeni miejskiej oraz wystawa niemieckiej artystki Ulrike Grossarth „Stoffe aus Lublin/Bławatne z Lublina. running/Lubartowska” w 100. rocznicę urodzin Stefana Kiełszni. Więcej informacji na stronie: www.kielsznia.teatrnn.pl.

Czytaj więcej

Festiwal "Śladami Singera" 2011

Lublin i Lubelszczyzna były ulubionymi miejscami akcji opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla – Izaaka Baszewisa Singera. To wyjątkowy pisarz, który swoją twórczością rozsławił nasz region. Dzięki jego opowiadaniom znane są w całym świecie nazwy takich miast jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj, czy Lublin. Jak w rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni mieszkańcy? Te pytania skłoniły nas do wyruszenia w wyjątkową podróż – śladami Singera. Wspólnie z lokalnymi organizacjami: szkołami, domami kultury, bibliotekami, stowarzyszeniami stworzyliśmy artystyczno-edukacyjny projekt, którego elementami są warsztaty oraz wydarzenia artystyczne. Szczególną rolę w tym projekcie odgrywali międzynarodowi wolontariusze z Izraela, Ukrainy, Niemiec, Serbii, Hiszpanii, Francji i Polski. To oni wraz z młodzieżą i lokalną społecznością prowadzili kulturalne działania i animowali przestrzeń, tworząc unikalny program czerpiący z tradycji, kultury i historii – program Festiwalu „Śladami Singera”.

Informacje o projekcie na stronie: www.sladamisingera.teatrnn.pl
 

Czytaj więcej

Call for young artists and educators from Poland, Israel, Germany and Ukraine - Festival: Following I.B. Singer`s traces

International Festival: Following I.B. Singer`s traces is looking for young artists and
educators in the field of culture who will take part in a movable festival in Lublin region
(Poland). That will be an artistic and educational event for children, youth and older people
in four towns which were mentioned in Isaac Bashevis Singer books. Jugglers, actors,
performers, musicians will embark on a journey following traces of the old pre-war past.
International group of volunteers from Poland, Germany, Ukraine and Israel will stimulate
and revive the local population to their own cultural and educational development.
Volunteers in cooperation with the locals will work for three days in each town doing
various artistic workshops and on the last day, all together will have to prepare a little town
festival. 

Czytaj więcej

O Czechowiczu (inter)aktywnie. Miasto – historia – poezja.

Multimedialna opowieść wykorzystująca nowe media, dawną ikonografię oraz materiały audio i video. To rodzaj narracji historycznej, której punktem wyjścia jest twórczość i sylwetka Józefa Czechowicza. Spotkania mają charakter otwarty, odbywają się w kwietniu i maju w filiach MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Czytaj więcej

Konkurs "Polska dla wszystkich"

Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika. 

Czytaj więcej

Projekt „W poszukiwaniu Lubliniaków – Francja”

W okresie od 27 marca do 17 kwietnia 2011 roku pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Tomasz Czajkowski i Agnieszka Zachariewicz, realizowali projekt „W poszukiwaniu Lubliniaków – Francja”.Celem projektu było dotarcie do żyjących obecnie we Francji żydowskich emigrantów wywodzących się z Lublina i Lubelszczyzny i ich rodzin, nagranie ich wspomnień, a także pozyskanie archiwalnych fotografii, dokumentów z ich zbiorów.

Czytaj więcej

"En quête de Lublinois – France"

Entre les 27 mars et 17 avril 2011, les représentants du centre « Porte Grodzka – Théâtre NN » de Lublin, Tomasz Czajkowski et Agnieszka Zachariewicz ont réalisé le projet « En quête de Lublinois – France » consistant à recueillir des mémoires d'anciens habitants juifs de la région de Lublin vivant actuellement en France. Le projet a eu pour but d'atteindre les personnes originaires de Lublin et sa région – en premier lieu, celles nées avant la Deuxième Guerre Mondiale (mais aussi des représentants de la deuxième génération) – et d'enregistrer leurs mémoires, ainsi que de numériser les documents iconographiques retrouvés.

Czytaj więcej

Lublin - wszystkie kolory tęczy

Projekt "Lublin - wszystkie kolory tęczy" miał na celu integrację dzieci pełno i niepełnosprawnych. Podczs pięciu warsztatów w siedmiu placówkach odbywały się warsztaty animacyjno-edukacyjne podczas, których dzieci wykonywały prace dotyczące podstawowych pojęć: dom, rodzina, miasto.

Czytaj więcej

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (9.3.2011-13.9.2011)

Po zakończeniu projektu PORTALublin Polish-Israeli youth meetings w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN " w dniach 9 marca 2011 do 13 września 2011 były kontynuowane warsztaty dla grup polsko-żydowskich oraz warsztaty przygotowujące lubelską młodzież do spotkania z młodzieżą żydowską.

W 2011 roku odbył się 1 warsztat przygotowujący na spotkanie z młodzieżą żydowską, w których wzięło udział 35 uczniów oraz 10 spotkań młodzieży lubelskiej i żydowskiej, w których wzięło udział 515 Polaków i 656 Izraelczyków.

Czytaj więcej

Szkolenia dla moderatorów i moderatorek spotkań polsko-żydowskich (21.2.2011-9.3.2011)

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” zorganizował szkolenie dla osób, które chciały prowadzić warsztaty w ramach spotkań młodzieży z Polski i Izraela. 

W szkoleniu wzięli także udział nauczyciele i uczniowie z lubelskich szkół, które przyjmowały grupy młodzieży izraelskiej 16 marca 2011 roku:

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Hetmana Zamoyskiego;
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika;
Prywatne Liceum Śródziemnomorskie;
VII Liceum Profilowane przy Zespole Szkół nr 5

Czytaj więcej