Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt STADSLAB (13.12.2007)

W czwartek 13 grudnia 2007 roku odbyło się podsumowanie pierwszej części projektu STADSLAB. Po konferencji prasowej w Ratuszu uczestnicy przeszli do Trybunału Koronnego, gdzie miała miejsce oficjalna prezentacja projektu z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin i przedstawicieli Tilburga. O godzinie 17. w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się otwarta prezentacja w ramach Forum Kultury Przestrzeni.
 

Czytaj więcej

Projekt STADSLAB

Projekt STADSLAB to międzynarodowy projekt edukacyjno-badawczy dotyczący średnich miast nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. To właśnie w nich dokonują się obecnie najbardziej dynamiczne zmiany decydujące o jakości i żywotności rozwoju gospodarczego tych krajów.

 

Czytaj więcej