Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

 Jedna Brama – Dwa Święta (6.12.2023–14.12.2023)

Jedna Brama – Dwa Święta (6.12.2023–14.12.2023)

Projekt edukacyjny Jedna Brama – Dwa Święta koncentruje się na dwóch świętach: żydowskiej Chanuce i chrześcijańskim Bożym Narodzeniu, które obchodzone są w zbliżonym czasie.

Odnosząc się do symbolicznego znaczenia Bramy Grodzkiej – miejsca spotkania tych dwóch religii i tradycji, chcemy pokazać, że te dwa święta przez stulecia łączyły ludzi.

Czytaj więcej

Book=Life (Książka to życie)

Book=Life (Książka to życie)

Książki i ludzie są różni. To, co nas łączy, to opowieść.

To motto międzynarodowego projektu Book=Life (Książka to życie), w którym opowiadamy o relacji literatury i życia. W tej relacji szczególnie skupiamy się na rozwoju dzieci od najmłodszych lat.

Czytaj więcej

Międzynarodowy projekt edukacyjny Persecution Through Their EYES

Międzynarodowy projekt edukacyjny Persecution Through Their EYES

Głównym celem projektu jest pogłębienie wieloperspektywicznego rozumienia historii II wojny światowej poprzez zapoznanie się z biografiami osób i grup prześladowanych przez nazistowski reżim totalitarny, w tym m.in. Żydów, więźniów politycznych, jeńców wojennych, cywilów i członków ruchu oporu, a także wybranymi biografiami sprawców. Ich historie zostaną zaprezentowane na międzynarodowej wystawie oraz podczas działań edukacyjnych prowadzonych przez partnerów projektu w swoich krajach.

Czytaj więcej

Interpretacja dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych

Interpretacja dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w latach 2021-2023 realizował projekt "Interpretacja dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus (sektor Edukacja Dorosłych Akcja 1 Mobilność kadry).

Czytaj więcej

Projekt "J-Ark  - European Jewish Community Archive

Projekt "J-Ark - European Jewish Community Archive

This project aims to connect the eArchiving, Europeana, and eTranslation CEF digital services to support long-term viability and sustainability of Jewish heritage archives in an integrated long-term preservation platform named J-Ark.

Czytaj więcej

Projekt "Chronoportal Lublin"

Projekt "Chronoportal Lublin"

Projekt “Chronoportal Lublin” ma na celu opracowanie i udostępnienie wybranych zbiorów dotyczących dziedzictwa kulturowego Lublina, pozyskanych przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz udostępnienie i umożliwienie ponownego ich wykorzystywania do celów popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych. Tematyka projektu dotyczy lat 1901–2021, obejmujących istotne wydarzenia w historii Lublina m.in: Wystawę Rolniczo-Przemysłową (1901) i stulecie urodzin Julii Hartwig (1921-2017). Projekt jest innowacyjną opowieścią dokumentalną, łączącą różne typy zdigitalizowanych zbiorów. Opracowane zasoby są zaprezentowane w ramach portalu internetowego dostępnego pod adresem:  https://teatrnn.pl/chronoportal/ 

Czytaj więcej

Jewish History Tours

Jewish History Tours

W ramach projektu realizowanego wspólnie przez osiem instytucji z siedmiu krajów europejskich powstało 80 wirtualnych wycieczek i przewodników audio popularyzujących żydowskie dziedzictwo kulturowe Europy, zaś biblioteka cyfrowa Europeana została wzbogacona o 30 tysięcy obiektów cyfrowych związanych z dziedzictwem kultury żydowskiej w Europie.

Poznaj rezultaty projektu >>

 

Czytaj więcej

Spektakl „Ciemna woda”

Teatr Współczesny w Szczecinie, Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie – w tych teatrach odbędą się premiery spektakli zrealizowanych w oparciu o zwycięskie dramaty konkursu „Dramatopisanie” Instytutu Teatralnego. „La Pasionarię” Antoniny Grzegorzewskiej i „Ciemną Wodę” Amanity Muskarii wyreżyserują Karolina Szczypek/Paweł Sablik, Iwo Vedral oraz Arkadiusz Ziętek/Witold Dąbrowski.

Czytaj więcej

Projekt wydawniczy: tłumaczenie książki Davida Silberklanga „Gates of Tears” / Publication Project Translation of David Silberklang's "Gates of Tears"

Projekt wydawniczy: tłumaczenie książki Davida Silberklanga „Gates of Tears” / Publication Project Translation of David Silberklang's "Gates of Tears"

Wydanie polskiego tłumaczenia książki Davida Silberklanga „Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District”. Projekt wydawniczy towarzyszący obchodom 80. rocznicy akcji „Reinhardt”.

[ENG]

The publication of the Polish translation of David Silberklang’s "Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District" is a project accompanying the commemoration of the 80th anniversary of Operation Reinhard.

Czytaj więcej

Projekt “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue”

Projekt “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue”

Wiele osób zainteresowanych dialogiem polsko-żydowsko-niemieckim potrzebuje narzędzi do zapoznania się z debatą o wzajemnych stosunkach. Ludzie wciąż zadają podstawowe i ważne pytania, które albo pozostają bez odpowiedzi albo udzielane odpowiedzi są uproszczone lub stereotypowe.

Realizowany przez “Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN” projekt “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” ma na celu dostarczyć nowych narzędzi w formatach cyfrowych do edukacji historyczno-obywatelskiej, ukazując i wzbogacając debatę o wzajemnych relacjach oraz przyczyniając się do spojrzenia na kulturę pamięci z perspektywy transnarodowej.

 

Czytaj więcej

Projekt „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy"

Projekt „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy"

Epidemie przez wieki budziły lęk. Dotykały wszystkich członków społeczności niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, poglądów religijnych czy warstwy społecznej. Uważamy, że przywrócenie pamięci lokalnej o epidemiach w kontekście współczesnej niewielkiej historycznej świadomości na ten temat jest niezwykle istotne. Lubelska Trasa Podziemna będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotuje internetowy portal edukacyjny poświęcony epidemiom, które miały miejsce w Lublinie oraz przedstawi je w szerszym kontekście dawnej Rzeczypospolitej obejmującym czas przed epidemią, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu, wskazując na demograficzne, gospodarcze, społeczne, religijne, kulturalne oraz polityczne skutki epidemii.

Czytaj więcej

Projekt „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów"

Projekt „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów"

W ramach projektu „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów” opracowano i udostępniono 520 godzin niepublikowanych dotąd audiowizualnych relacji świadków i świadkiń historii. Udostępnione relacje zostały poddane redakcji oraz montażowi audiowizualnemu. Opracowane zostały także biogramy świadków i świadkiń historii oraz streszczenia relacji. Każda relacja podzielona została na fragmenty tematyczne, które ułatwiają zapoznanie się z nagranymi wspomnieniami. Relacje w formie tekstowej i audiowizualnej zostały opublikowane w bibliotece cyfrowej Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NNwraz ze szczegółowymi metadanymi, które umożliwiają dokładne wyszukiwanie oraz zarządzanie opublikowanymi zasobami historii mówionej.

Czytaj więcej

Trans.History – międzynarodowy konkurs dla młodzieży na kreatywne projekty dotyczące lokalnego dziedzictwa żydowskiego (29.5.2020)

WYNIKI

V Międzynarodowy Konkurs dla Młodzieży Trans.History – edycja 2020

 

Wyniki zostały ogłoszone podczas II części webinarium Trans.History dla nauczycieli i edukatorów 29 maja 2020, organizowanego przez Centropę we współpracy z lokalnym partnerem projektu – Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN”.

Na konkurs wplynęło niemal 30 prac z z Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Polski, Słowacji i Czech.



Uczennice z XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN" podczas pracy nad projektem na konkurs Trans.History.
 

Czytaj więcej

Trans.History – międzynarodowy konkurs dla młodzieży na kreatywne projekty dotyczące lokalnego dziedzictwa żydowskiego

Trans.History – międzynarodowy konkurs dla młodzieży na kreatywne projekty dotyczące lokalnego dziedzictwa żydowskiego

V Międzynarodowy Konkurs dla Młodzieży Trans.History – edycja 2020

Uczniowie i uczennice z Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Polski, Słowacji i Czech zostali zaproszeni to stworzenia innowacyjnych i kreatywnych projektów o tematyce żydowskiej w ramach 3 propozycji tematycznych:

  • Znani żydowscy obywatele mojego kraju
  • (Ukryte) żydowskie dziedzictwo mojego regionu
  • Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i znaczenie odwagi cywilnej

Konkurs został realizowany przez organizację Centropa we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN".

Czytaj więcej

Jedna Brama – Dwa Święta / One Gate – Two Holidays (18.12.2019–22.01.2020)

Jedna Brama – Dwa Święta / One Gate – Two Holidays (18.12.2019–22.01.2020)

Projekt edukacyjny „Jedna Brama – Dwa Święta” koncentruje się na dwóch świętach: żydowskiej Chanuce i chrześcijańskim Bożym Narodzeniu, które obchodzone są w zbliżonym czasie.

Odnosząc się do symbolicznego znaczenia Bramy Grodzkiej – miejsca spotkania tych dwóch religii i tradycji, chcemy pokazać, że te dwa święta przez stulecia łączyły ludzi.

Czytaj więcej

Rozwój przestrzenny Lublina

W 2019 roku Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zrealizował projekt Rozwój przestrzenny Lublina, w którego ramach powstała opowieść cyfrowa dotycząca rozwoju przestrzennego Lublina. Celem projektu było opracowanie zasobów dziedzictwa kulturowego i udostępnienie ich, oraz umożliwienie ich ponownego wykorzystania do celów popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych.

Czytaj więcej

Projekt "Lublin. W kręgu żywiołów – woda"

Realizując projekt „Lublin. W kręgu żywiołów – woda” chcieliśmy podkreślić rolę i znaczenie wody dla rozwoju, rozbudowy i kształtowania się Lublina oraz zmian jakie w nim zachodziły. Woda to życie, ale również nieujarzmiony żywioł powodujący powodzie czy epidemie, które niejednokrotnie zmieniają oblicze miasta.

 

Zespół realizujący projekt podczas konsultacji w MPWiK Lublin, fot. Piotr Lasota

 

Czytaj więcej