Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt wydawniczy: tłumaczenie książki Davida Silberklanga „Gates of Tears” / Publication Project Translation of David Silberklang's "Gates of Tears"

Projekt wydawniczy: tłumaczenie książki Davida Silberklanga „Gates of Tears” / Publication Project Translation of David Silberklang's "Gates of Tears"

Wydanie polskiego tłumaczenia książki Davida Silberklanga „Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District”. Projekt wydawniczy towarzyszący obchodom 80. rocznicy akcji „Reinhardt”.

[ENG]

The publication of the Polish translation of David Silberklang’s "Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District" is a project accompanying the commemoration of the 80th anniversary of Operation Reinhard.

Czytaj więcej

Projekt wydawniczy „Scriptores”: Julia Hartwig. Lubelskie kręgi

Projekt wydawniczy „Scriptores”: Julia Hartwig. Lubelskie kręgi

Najnowszy numer czasopisma „Scriptores” dedykowany jest Julii Hartwig w 90. rocznicę urodzin. Tytuł „Lubelskie kręgi” zakreśla ramy opowieści, którą oddajemy do rąk Czytelników. Prezentacja „Scriptores” poświęconego poetce odbyła się podczas spotkania w III Liceum Ogólnokształcącym, w dniu 7 października 2011 roku. 

Czytaj więcej

Setna rocznica urodzin Julii Hartwig. Odsłona letnia

Setna rocznica urodzin Julii Hartwig. Odsłona letnia

W 2021 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Julii Hartwig, jednej z najwybitniejszych współczesnych polskich poetek, a także pisarki, eseistki, tłumaczki z języka francuskiego i angielskiego, autorki wstępów do albumów fotograficznych Edwarda Hartwiga. Poetka miała w dorobku blisko 30 tomów wierszy, była autorką szkiców, felietonów, poematów prozą, monografii pisarzy i poetów, z których za najważniejszą uważa się monografię poświęconą Guillaume Apollinaire'owi.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Miastem Lublin, instytucjami i osobami prywatnymi zaplanował szereg działań mających na celu uczczenie poetki oraz przypomnienie jej związków z Lublinem.

Czytaj więcej

Publikacja wydana przez Ośrodek nagrodzona podczas 20. Targów Książki w Krakowie

 
Podczas 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie ogłoszono wyniki „Edycji – Konkursu na książkę edytorsko doskonałą”. Publikacja „Teatr w budowie. Dziennik podróży” Bolesława Stelmacha wydana przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” została nagrodzona w kategorii „Dokument”. W uzasadnieniu wyboru możemy przeczytać: „za umiejętne dopasowanie charakteru publikacji (koncepcja graficzna i oprawa) do jej tematu - budowy gmachu”.

Czytaj więcej