Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

The 80th Anniversary of Operation Reinhard

During the night of March 16-17, 1942, as part of a Nazi operation, the liquidation of the Podzamcze ghetto in Lublin began. It was then that the first transport of 1,400 Jews departed for the Bełżec death camp. By mid April 1942 more than 28,000 Jews were sent there. The date is considered to be the beginning of “Operation Reinhard” – the extermination of Jewish people in the territories of the General Government.

Czytaj więcej

80. rocznica akcji „Reinhardt”

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły likwidację getta na lubelskim Podzamczu. Tej nocy pierwsza grupa mieszkańców Podzamcza, licząca 1,4 tys. osób, została deportowana do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 28 tys. żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt” – zagłady ludności żydowskiej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa.

Czytaj więcej

Powrót książek do dawnej Jesziwy Mędrców Lublina

 W piątek (23 września) do Lublina wróciły dwie książki wchodzące kiedyś w skład Cyfrowej Biblioteki Jesziwy biblioteki i po ponad 80 latach znajdą się ponownie w dawnej Jesziwie Mędrców Lublina. Z tej okazji w dawnej Jesziwie na ulicy Lubartowskiej 85 odbyły się uroczystości. 

Czytaj więcej