Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie

Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie

W dniu 25 października 2019 roku o godzinie 17:00, na Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21 odbyło się spotkanie poświęcone historii lubelskiej fotografii "Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie". 

Czytaj więcej

Udział przedstawiciela Bramy Grodzkiej w spotkaniu Szlaków Kulturowych Rady Europy

W dniach 20-22 września 2023 w Łodzi odbyło się doroczne forum doradcze Szlaków Kulturowych Rady Europy. W spotkaniu wziął udział  przedstawiciel Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie - Emil Majuk, koordynator szlaku turystyki kulturowej Shtetl Routes, który podczas forum był jednym z reprezentantów Europejskiego Szlaku Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego - European Route of Jewish Heritage.

Czytaj więcej

Zostań wolontariuszką/wolontariuszem podczas Zjazdu Lublinerów 2023

Zostań wolontariuszką/wolontariuszem podczas Zjazdu Lublinerów 2023

Podczas Lubliner Reunion 2023 organizowanego przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN zbierze się międzynarodowe grono gości, których rodziny związane są z Lubelszczyzną. Z tej okazji przygotowano bogaty program pełen spotkań, dyskusji, wycieczek, warsztatów, prelekcji i wydarzeń artystycznych poświęconych zróżnicowanym zagadnieniom dotyczącym przeszłości i współczesności żydowskiego Lublina.

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Studnia Pamięci , poszukują wolontariuszy do pomocy przy organizacji Zjazdu Lublinerów 2023 / Lubliner Reunion 2023. Projekt "Lublinerzy-Lublinianie. Wspólna pamięć, wspólne działanie "dofinansowany ze środków Forum Dialogu.

Czytaj więcej

Działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” upamiętniające 80. rocznicę akcji „Reinhardt”

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotowuje w roku 2022 szereg działań (artystycznych, edukacyjnych, naukowych) mających upamiętnić 80-lecie akcji „Reinhardt”. Szczególne znaczenie będzie miało dla nas Misterium Pamięci – Śladami Akcji „Reinhardt”. Opłakiwanie. Będzie to też najważniejsze wydarzenie w  historii Ośrodka, który w roku 2022 obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Trzeba było przejść długą drogę do tej chwili…

 

Czytaj więcej

The Commemoration of the 80th anniversary of the beginning of “Operation Reinhard”

In 2022 the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is planning a series of activities (artistic, educational and academic) designed to commemorate the 80th anniversary of the beginning of “Operation Reinhard”. Particular significance will be given to the Mystery of Memory: Following the Traces of “Operation Reinhard”. Grieving. The organization of the Mystery will be the most important event in the history of the Grodzka Gate Centre which is also celebrating its 30th anniversary this year. We have had to come a long way in order to arrive at this point…

Czytaj więcej

The 80th Anniversary of Operation Reinhard

During the night of March 16-17, 1942, as part of a Nazi operation, the liquidation of the Podzamcze ghetto in Lublin began. It was then that the first transport of 1,400 Jews departed for the Bełżec death camp. By mid April 1942 more than 28,000 Jews were sent there. The date is considered to be the beginning of “Operation Reinhard” – the extermination of Jewish people in the territories of the General Government.

Czytaj więcej

80. rocznica akcji „Reinhardt”

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły likwidację getta na lubelskim Podzamczu. Tej nocy pierwsza grupa mieszkańców Podzamcza, licząca 1,4 tys. osób, została deportowana do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 28 tys. żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt” – zagłady ludności żydowskiej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa.

Czytaj więcej

Lublin w okresie Unii Lubelskiej

Lublin w okresie Unii Lubelskiej

Podczas konferencji zostały zaprezentowane między innymi: interaktywna rekonstrukcja mapy Lublina z około 1569 roku oraz rozszerzona wersja portalu: Lublin w dokumencie stanowiące część portalu „Lublin w okresie Unii Lubelskiej”.

Uzupełnieniem spotkania była promocja „Wędrownika po mieście Unii Lubelskiej” oraz publikacji „Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej”. Działanie wpisało się w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, dla którego sceną było miasto Lublin.

Czytaj więcej

Powrót książek do dawnej Jesziwy Mędrców Lublina

Powrót książek do dawnej Jesziwy Mędrców Lublina

 23 września 2022 roku (piątek) do Lublina wróciły dwie książki wchodzące kiedyś w skład Cyfrowej Biblioteki Jesziwy biblioteki i po ponad 80 latach znajdą się ponownie w dawnej Jesziwie Mędrców Lublina. Z tej okazji w dawnej Jesziwie na ulicy Lubartowskiej 85 odbyły się uroczystości. Była to wyjątkowa i niezwykle symboliczna uroczystość, podczas której przedstawiciel Freie Universität w Berlinie, Stephan Kummer, przekazał książki na ręce przedstawicielek lubelskiej Gminy Żydowskiej – rabinki Małgorzaty Kordowicz oraz pani Józefiny Ciepieli Bakall. 

Czytaj więcej