Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja "Spotkania z Kulturą paryską"

W dniach 10-13 maja 1994 roku w Trybunale Koronnym odbyła się sesja naukowa poświęcona paryskiej "Kulturze". Organizatorami sesji byli Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Zdzisław Kudelski z Katedry Literatury Współczesnej KUL.
Sesja była pierwszą dużą imprezą w kraju poświęconą "Kulturze" paryskiej i spotkała się z szerokim oddzewem.

Czytaj więcej