Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów"

Projekt „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów"

W ramach projektu „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów” opracowano i udostępniono 520 godzin niepublikowanych dotąd audiowizualnych relacji świadków i świadkiń historii. Udostępnione relacje zostały poddane redakcji oraz montażowi audiowizualnemu. Opracowane zostały także biogramy świadków i świadkiń historii oraz streszczenia relacji. Każda relacja podzielona została na fragmenty tematyczne, które ułatwiają zapoznanie się z nagranymi wspomnieniami. Relacje w formie tekstowej i audiowizualnej zostały opublikowane w bibliotece cyfrowej Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NNwraz ze szczegółowymi metadanymi, które umożliwiają dokładne wyszukiwanie oraz zarządzanie opublikowanymi zasobami historii mówionej.

Czytaj więcej

Book=Life (Książka to życie)

Book=Life (Książka to życie)

Książki i ludzie są różni. To, co nas łączy, to opowieść.

To motto międzynarodowego projektu Book=Life (Książka to życie), w którym opowiadamy o relacji literatury i życia. W tej relacji szczególnie skupiamy się na rozwoju dzieci od najmłodszych lat.

Czytaj więcej

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Persecution Through Their Eyes”

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Persecution Through Their Eyes”

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Persecution Through Their Eyes” ma na celu zorganizowanie wystawy i wydarzeń edukacyjnych, które koncentrują się na pokazaniu różnych perspektyw osób i grup prześladowanych przez nazistowski reżim totalitarny w czasie II wojny światowej, w tym m.in. Żydów, Romów/Sinti, więźniów politycznych, homoseksualistów, jeńców wojennych, cywilów i członków ruchu oporu.

Głównym celem projektu jest pogłębienie europejskiego, ponadnarodowego zrozumienia tej historii, która wywarła wielki wpływ na los mniejszości narodowych, społeczeństw i krajów w całej Europie. A także pokazanie, jak wpłynęła na powojenne procesy dążące do przywrócenia sprawiedliwości i pojednania, które obejmowały rozwój nowoczesnego rozumienia ochrony praw człowieka w Europie

Czytaj więcej

Projekt wydawniczy: Ida Gliksztejn „Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943”

Projekt wydawniczy Ida Gliksztejn „Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943” to krytyczne wydanie drukiem pamiętnika z okresu Zagłady w Lublinie. Pamiętnik obejmuje lata 1939-1942 i opisuje przeżycia autorki od momentu wybuchu II wojny światowej, poprzez uwięzienie w lubelskich gettach i początek ukrywania się wraz z córką po tzw. “aryjskiej” stronie. Pamiętnik Idy Gliksztejn jest unikalnym dokumentem czasu wojny, który w niezwykle sugestywny sposób oddaje atmosferę czasów terroru na terenie Lublina. Pamiętnik ten nigdy nie został opracowany i wydany drukiem w całości. Jego rękopiśmienny oryginał znajduje się m.in. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Czytaj więcej

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.04.2021)

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości (19.04.2021)

Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości został ustanowiony w 2004 r. i jest obchodzony w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

W 2005 r. Ośrodek Brama Grodzka –  Teatr NN zainicjował projekt Listy do Henia. Jednym z jego elementów jest wysyłanie przez młodzież listów do żydowskiego chłopca Henia Żytomirskiego, który prawdopodobnie zginął w listopadzie 1942 r. w komorze gazowej na Majdanku.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną działania w ramach tegorocznej edycji projektu zostały przeniesione w przestrzeń Internetu.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (2009)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (2009)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich w Lublinie i województwie lubelskim.

Współpraca ze szkołami z miasta i regionu odbywa się w oparciu o realizowane projekty, bądź w ramach stałej współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie, realizującym program dla szkół w Polsce "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Celem programu jest wsparcie nauczycieli we współpracy polsko-izraelskiej oraz umożliwienie spotkań młodzieży polskiej i żydowskiej. Współpraca między szkołami w ramach tego programu odbywa się pod patronatem Ministerstw Edukacji w Polsce i w Izraelu.

Narzędziem ułatwiającym organizację takich spotkań jest portal internetowy Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie, gdzie zamieszczone są wiadomości dotyczące współpracy między szkołami w Lublinie i Izraelu oraz w innych krajach, informacje o szkołach biorących udział w spotkaniach i prowadzących wymiany, relacje ze spotkań młodzieży, a także scenariusze zajęć warsztatowych dla grup międzynarodowych.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (11.3.2019-14.3.2019)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (11.3.2019-14.3.2019)

W ramach współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie szkoły z Lublina i województwa lubelskiego coraz częściej mają możliwość przyjmowania grup młodzieży z Izraela oraz tworzenia stałego partnerstwa między szkołami.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (17.2.2017-23.11.2017)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (17.2.2017-23.11.2017)

W ramach współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie szkoły z Lublina i województwa lubelskiego coraz częściej mają możliwość przyjmowania grup młodzieży z Izraela oraz tworzenia stałego partnerstwa między szkołami.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (27.9.2018-8.11.2018)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (27.9.2018-8.11.2018)

W ramach współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie szkoły z Lublina i województwa lubelskiego coraz częściej mają możliwość przyjmowania grup młodzieży z Izraela oraz tworzenia stałego partnerstwa między szkołami.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkania z młodzieżą żydowską w lubelskich szkołach odbywały się pod patronatem tego programu.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (11.8.2016-25.11.2016)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (11.8.2016-25.11.2016)

W ramach współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie szkoły z Lublina i województwa lubelskiego coraz częściej mają możliwość przyjmowania grup młodzieży z Izraela oraz tworzenia stałego partnerstwa między szkołami.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (25.2.2015-9.11.2015)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (25.2.2015-9.11.2015)

W ramach współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie szkoły z Lublina i województwa lubelskiego coraz częściej mają możliwość przyjmowania grup młodzieży z Izraela oraz tworzenia stałego partnerstwa między szkołami.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (23.6.2014-17.9.2014)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (23.6.2014-17.9.2014)

W ramach współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie szkoły z Lublina i województwa lubelskiego coraz częściej mają możliwość przyjmowania grup młodzieży z Izraela oraz tworzenia stałego partnerstwa między szkołami.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (21.2.2013-30.12.2013)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (21.2.2013-30.12.2013)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (29.2.2012-30.8.2012)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (29.2.2012-30.8.2012)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej  (9.3.2011-13.9.2011)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (9.3.2011-13.9.2011)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (22.3.2010-1.10.2010)

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (22.3.2010-1.10.2010)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Projekt „Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”

Dokumentacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego rozpoczęła się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w marcu 2002 roku wraz z realizacją projektu „Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”. Zagadnienie wielokulturowych tradycji Lubelszczyzny pojmowanych w kategoriach małej ojczyzny pojawiło się po raz pierwszy w działaniach ośrodka w programie „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Jednak dopiero w 2002 roku zaistniały sprzyjające warunki do rozwinięcia zasygnalizowanych kilka lat wcześniej zagadnień. Powstał projekt, który był próbą spojrzenia na zapomniane dziedzictwo kulturowe regionu. Projekt wykorzystujący dotychczasowe doświadczenia zogniskowane na problemie ocalania pamięci o lubelskiej dzielnicy żydowskiej.

Czytaj więcej