Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Seminarium „opowiedzieć / świadectwa, metafory, destrukty” (5.11.2023-7.11.2023)

Akcja „Reinhardt” trwała od 16 marca 1942 do 4 listopada 1943. W jej ramach metodycznie mordowano Żydów zamieszkujących tereny utworzonego przez hitlerowców Generalnego Gubernatorstwa. Dzień po dniu – przez niecałe 20 miesięcy – systematycznie likwidowane były kolejne skupiska społeczności żydowskiej, która żyła w Polsce przez setki lat. Sztab akcji mieścił się w Lublinie. Tutaj akcja rozpoczęła się i tu została zakończona. Kręgi zagłady rozchodziły się z Lublina i do Lublina powróciły – unicestwiając na swojej drodze blisko dwa miliony ludzkich istnień.

Czytaj więcej

Historia na głosy. V Kongres Archiwów Społecznych

Historia na głosy. V Kongres Archiwów Społecznych

Jak rozmawiać o przeszłości i nagrywać osoby, które dzielą się swoimi wspomnieniami? W jaki sposób korzystać z tych doświadczeń w działaniach twórczych? Jak zapisywać historię, która dzieje się na bieżąco?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzieliśmy podczas V Kongresu Archiwów Społecznych, który odbył się 29.09 – 1.10.2023 roku w Lublinie.

Tegoroczna, piąta edycja Kongresu była poświęcona historii mówionej, która w szczególny sposób obecna jest w działaniach Ośrodka.

Czytaj więcej

Udział przedstawiciela Bramy Grodzkiej w konferencji naukowej "Jewish or Common Heritage? (Dis-)appropriation of Synagogue Architecture in East-Central Europe since 1945"

W dniach 12 -14 września w Warszawie odbyła się konferencja naukowa "Jewish or Common Heritage? (Dis-)appropriation of Synagogue Architecture in East-Central Europe since 1945" zorganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Bet Tfila – Research Unit for Jewish Architecture w Braunschweig i Muzeum Polin. 
W konferencji wziął udział przedstawiciel Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - Emil Majuk, który przedstawił prezentację pt."Gates of Heaven, Houses of Congregation, Places of Memory and Oblivion. Postwar fate and local meanings of former synagogue buildings on the border of Poland, Ukraine and Belarus" bazującą na doświadczeniach realizowanego przez Ośrodek projektu Shtetl Routes.   

Czytaj więcej

Prezentacja pracownika Ośrodka podczas konferencji "Dzieci - najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny"

Prezentacja pracownika Ośrodka podczas konferencji "Dzieci - najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny"

25 listopada w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał – oddziale Muzeum Zamojskiego odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. Dzieci - najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny towarzysząca wernisażowi wystawy o tym samym tytule i jednocześnie inaugurująca w Zamościu uroczystości z okazji 80. rocznicy wysiedleń.

Czytaj więcej

Prezentacja działań Pracowni Historii Mówionej podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Усна історія: теорія, практика та перспективи

Prezentacja działań Pracowni Historii Mówionej podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Усна історія: теорія, практика та перспективи

W dniach 25-26 października 2022 w formie zdalnej odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Усна історія: теорія, практика та перспективи zorganizowana przez Obwodową Bibliotekę Naukową w Winnicy i Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy.

Czytaj więcej

International Academic Conference "Aktion Reinhardt: Historical Contexts, Research Perspectives, and Memory"

International Academic Conference "Aktion Reinhardt: Historical Contexts, Research Perspectives, and Memory"

On the 80th anniversary of the Operation Reinhardt, Jerzy Kłoczowski Laboratory of the Institute of East-Central Europe („Grodzka Gate - NN Theater” Center), the Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (Yale University) and the German Historical Institute in Warsaw organize a conference discussing the various stages of the extermination of Jews in different parts of the General Government.

Czytaj więcej

Historyczny geoportal Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie na międzynarodowej konferencji kartograficznej we Florencji

Historyczny geoportal Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie na międzynarodowej konferencji kartograficznej we Florencji

Historyczny geoportal Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie będzie prezentowany jako jeden z trzech polskich produktów cyfrowych podczas tegorocznej międzynarodowej konferencji kartograficznej we Florencji, która odbędzie się w dniach 14-18 grudnia tego roku we Florencji https://www.icc2021.net/international-cartographic-exhibition/

Czytaj więcej

Prezentacja doświadczeń Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas międzynarodowego szkolenia dla operatorów szlaków turystyki kulturowej Rady Europy

Prezentacja doświadczeń Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas międzynarodowego szkolenia dla operatorów szlaków turystyki kulturowej Rady Europy

W dniu 30 listopada 2021 roku grupa pracowników Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" (Emil Majuk, Agnieszka Wiśniewska, Janusz Waszkiewicz) zaprezentowała działalność i doświadczenia Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie podczas międzynarodowego szkolenia dla operatorów szlaków turystyki kulturowej Rady Europy "WalkEUR".

Czytaj więcej

Webinar "ALL OUR MEMORIES – Engaging local communities with their local history"

W dniu 23 listopada odbył się webinar zorganizaowany przez International Federation of Library Associations and Institutions pod tytułem ALL OUR MEMORIES – Engaging local communities with their local history. Podczas wydarzenia prowadzonego online dwaj pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie przedstawili zakres działań instytucji oraz projekty związane z prezentacją wspomnień i fotografii
w internetowych zasobach Ośrodka.

Czytaj więcej

Seminarium „opowiedzieć / miejsca, mapy” (8.11.2021-9.11.2021)

Akcja „Reinhardt” trwała od 16 marca 1942 do 4 listopada 1943. W jej ramach metodycznie mordowano Żydów zamieszkujących tereny utworzonego przez hitlerowców Generalnego Gubernatorstwa. Dzień po dniu – przez niecałe 20 miesięcy – systematycznie likwidowane były kolejne skupiska społeczności żydowskiej, która żyła w Polsce przez setki lat. Sztab akcji mieścił się w Lublinie. Tutaj akcja rozpoczęła się i tu została zakończona. Kręgi zagłady rozchodziły się z Lublina i do Lublina powróciły – unicestwiając na swojej drodze blisko dwa miliony ludzkich istnień.

Czytaj więcej

Wydarzenia

Informacje

Projekty