Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Polecamy: Kazimierz Dolny. Festiwal Kolonii Artystycznych (11-14.09.2014)

W Kazimierzu Dolnym Festiwali nie brakuje, ale Festiwal Kolonii Artystycznym jest pośród nich wydarzeniem nowym, także przez odniesienie do tożsamości miasta. Także sposobu widzenia, odczuwania a i rozumienia Kazimierza, w jego właściwym, a nie zubożonym, poddanym stereotypom kształcie. Nie jest to możliwe bez rozwinięcia znaczeń i sensów zawartych w pojęciu kolonia artystyczna, bez tego Kazimierz pozostanie ładną, ale tylko dekoracją.

Czytaj więcej

Robert Kuwałek (1966 - 2014) In Memoriam

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone pamięci Roberta Kuwałka, które odbędzie się we wtorek 1 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Ośrodka, ul. Grodzka 21.

Tego samego dnia o godz. 17.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej (kolumbarium, wejście od ul. Białej) odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona Robertowi Kuwałkowi.


-------------------------------------------

The “Grodzka Gate - NN Theatre” Centre cordially invites for a reunion dedicated to the memory of  Robert Kuwałek, which will take place on Tuesday July
1st 2014 at 6.00 pm in the seat of the Centre, 21 Grodzka Street.

On this day at 5 pm on the cemetery in Lipowa St. (columbarium, entrance from Biała St.) a commemorative plaque dedicated to Robert Kuwałek will be unveiled.

 

Czytaj więcej

Krzysztof Borowiec (1951–2014) „In Memoriam”

W niedzielę 4 maja 2014 roku zmarł w Lublinie Krzysztof Borowiec, twórca lubelskiego teatru alternatywnego Grupa Chwilowa

 

 

Pogrzeb Krzysztofa Borowca odbył się w piątek 9 maja 2014 roku o godz. 12:00 na cmentarzu komunalnym na Majdanku. 

 

 

Spotkanie Krzysztof Borowiec „In Memoriam” odbyło się we wtorek 13 maja o godzinie 17:00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

Czytaj więcej