Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Webinar "ALL OUR MEMORIES – Engaging local communities with their local history"

W dniu 23 listopada odbył się webinar zorganizaowany przez International Federation of Library Associations and Institutions pod tytułem ALL OUR MEMORIES – Engaging local communities with their local history. Podczas wydarzenia prowadzonego online dwaj pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie przedstawili zakres działań instytucji oraz projekty związane z prezentacją wspomnień i fotografii
w internetowych zasobach Ośrodka.

W webinarze wzięły udział osoby związane z digitalizacją materiałów wspomnieniowych między innymi z Belgii, Rumunii, Serbii i Maroka. 
https://www.ifla.org/events/all-our-memories-engaging-local-communities-with-their-local-history/