Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkamy się w... Lublinie. Warsztaty dla archiwistek i archiwistów społecznych

Spotkamy się w... Lublinie. Warsztaty dla archiwistek i archiwistów społecznych

Zapraszamy na bezpłatne, całodzienne warsztaty organizowane przez Bramę Grodzką – Teatr NN we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej.

Na warsztatach dowiesz się:
→ czym jest archiwistyka społeczna,
→ jak identyfikować i opisywać archiwalne zdjęcia,
→ jak korzystać z portalu Zbiory Społeczne (zbioryspoleczne.pl),
→ poznasz projekty historii mówionej realizowane przez archiwa społeczne.

Zapraszamy do zapisów poprzez adres mailowy: [email protected] (Wioletta Wejman). Przy wysłaniu zgłoszenia prosimy o podanie imienia nazwiska i instytucji / podmiotu reprezentowanego.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zapisane otrzymają potwierdzenie mailowo.