Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja doświadczeń Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas międzynarodowego szkolenia dla operatorów szlaków turystyki kulturowej Rady Europy

Prezentacja doświadczeń Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas międzynarodowego szkolenia dla operatorów szlaków turystyki kulturowej Rady Europy

W dniu 30 listopada 2021 roku grupa pracowników Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" (Emil Majuk, Agnieszka Wiśniewska, Janusz Waszkiewicz) zaprezentowała działalność i doświadczenia Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie podczas międzynarodowego szkolenia dla operatorów szlaków turystyki kulturowej Rady Europy "WalkEUR".

Wśród słuchaczy prezentacji znaleźli się operatorzy i menedżerowie szlaków turystyki kulturowej z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski zaangażowani w szlaki:  European Routes of Jewish Heritage, European Routes of Charles V, European Route of Ceramics, ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes In Europe’s Urban Memory) European Cultural Route.

Prezentacja odbyła się podczas wizyty typu "job shadowing" zorganizowanej w ramach projektu "Interpretacja dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych", podczas której grupa pracowników Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie zapoznała się praktyką pracy dwóch wiodących instytucji europejskich zajmujących się badaniem i popularyzacją żydowskiego dziedzictwa kulturowego: AEPJ i Patronat Call de Girona.

Association Européenne pour la Préservation et la Valorisation de la Culture et du Patrimoine Juif (AEPJ)
Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania i Popularyzacji Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego to międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Luksemburgu, ale z sekretariatem i biurem dyrektora w Katalonii (Girona i Barcelona). AEPJ zrzesza 25 organizacji z 17 krajów europejskich. Główne programy realizowane przez organizacje to European Route of Jewish Heritage (jeden ze szlaków turystyki kulturowej Rady Europy) oraz European Day of Jewish Heritage (koordynowana przez AEPJ seria wydarzeń tematycznych popularyzujących wiedzę o żydowskim dziedzictwie kulturowym odbywająca się już od 20 lat w ponad 480 miastach w 28 krajach europejskich). Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” dołączył do sieci AEPJ w marcu 2019 roku i bierze udział w programie Inkubator Szlaków Kulturowych z jednym ze swoich projektów „Shtetl Routes. Turystyka żydowskiego dziedzictwa kulturowego na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy”.
Wizyta w ramach job shadowing pozwoliła na bezpośrednie zapoznanie się z codzienną działalnością organizacji oraz poszerzenia kompetencji pracowników Ośrodka zwłaszcza w zakresie zarządzania szlakiem turystyki kulturowej jako narzędziem edukacji dorosłych.

Patronat Call de Girona jest samorządową instytucją kultury powołaną przez władze miasta i regionu Girona oraz regionalny samorząd Katalonii. Podobnie jak w przypadku Bramy Grodzkiej w Lublinie – siedzibą Patronat Call de Girona jest średniowieczna brama miejska Bonastruc ça Porta stanowiąca wejście do dawnej dzielnicy żydowskiej. Misją organizacji jest rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej Girony, promocja wiedzy o żydowskim dziedzictwie kulturowym miasta oraz inspirowanie dialogu międzykulturowego. Patronat Call de Girona prowadzi muzeum żydowskiego dziedzictwa Girony, z wystawami czasowymi i stałymi, atrakcyjnym programem edukacyjnym oraz innowacyjnym centrum interpretacji dziedzictwa.

 

Podczas wizyty pracownicy Bramy Grodzkiej zapoznali się z metodami pracy organizacji przyjmujących. Dodatkowo, wizyta była też okazją do zacieśnienia trwających już od kilku lat kontaktów pomiędzy instytucjami i zaplanowania wspólnych działań na kolejne lata.

 

Projekt "Interpretacja dziedzictwa kulturowego w edukacji dorosłych" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.