Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pożar Lublina – 304 rocznica ocalenia miasta czyli staromiejska opowieść procesyjna

Pożar Lublina – 304 rocznica ocalenia miasta czyli staromiejska opowieść procesyjna
Procesja dominikańska; fot. J. Goc

2 czerwca mija 304 rocznica ocalenia miasta z wielkiego pożaru, które to wydarzenie uwiecznione zostało na obrazie w bazylice o.o. Dominikanów.
W tym roku po kilku latach przerwy, chcemy ponownie upamiętnić wydarzenia tamtego dnia.

...Działo się to 304 lata temu 2 czerwca 1719 r. Tego dnia zajęły się budynki na Podzamczu, na terenie miasta żydowskiego. Jako, że zabudowania w tamtej części miasta w dużej mierze była drewniana, ogień szybko zaczął się rozprzestrzeniać ogarniając coraz to nowe obszary zabudowy. dotarł do klasztoru oo. Bonifratrów. Zaczął zagrażać Krakowskiemu Przedmieściu i miastu w murach, pojawił się już nawet w ich obrębie na seminarium przed kolegiatą. Jednak przecudowną Krzyża Świętego protekcją pożar został od miasta odwrócony…

Procesja dominikańska; fot. J. Goc
Procesja dominikańska, fot. J. Goc

Wyruszając śladem procesji dominikańskiej uwiecznionej na obrazie, chcemy tym razem pokazać Państwu najdalsze zakątki miasta ogarniętego pożogą. Dlatego o godzinie 20.30 wyruszymy spod kościoła o.o Dominikanów i powędrujemy w kierunku pl. Litewskiego, na którym znajdował się niegdyś kościół Bonifratrów także dotknięty pożarem.

Procesja dominikańska, fot. J. Goc
Procesja dominikańska, fot. J. Goc

W ramach tej edycji wydarzenia zapraszamy także na:

12.00 - Sympozjum popularnonaukowe „Lubelskie przedmieścia w perspektywie archeologicznej i historycznej”.

Z referatami wystąpią dr hab. Henryk Gapski, prof. KUL, dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL, dr Hubert Mącik, dr Rafał Niedźwiadek, Jacek Tkaczyk, Jacek Jeremicz.
Prowadzenie: dr Marcin Gapski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie.

16.00 - Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Dawida Lewandowskiego – średniowiecznego jubilera – który przeniesie nas w czasie i odkryje tajniki średniowiecznego złotnictwa.

Uczestnicy zgłębią wiedzę o średniowiecznej biżuterii, metodach jej wytwarzania oraz poznają narzędzia używane w warsztatach złotniczych. Każda z osób będzie miał też okazję stworzyć własne ozdoby, nawiązujące stylistycznie do archeologicznych zabytków.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy pod adresem e-mail: [email protected]

Sympozjum i warsztaty odbędą się w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Plac Litewski 3

Organizatorzy:

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej