Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

POLECAMY „(Nie)zawodna nadzieja” – Spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Lublinie

POLECAMY „(Nie)zawodna nadzieja” – Spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Lublinie

„Filozofuj!” – jedyne czasopismo w Polsce popularyzujące filozofię organizuje spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Lublinie. Spotkanie dyskusyjne pt. „(Nie)zawodna nadzieja” odbędzie się 18 maja o g. 17:30 w kawiarni „Nie wylej” na ul. Żwirki i Wigury 4. Do debaty zostali zaproszeni prof. Piotr Bartula oraz prof. Jacek Jaśtal.

Spotkania Klubów „Filozofuj!” to debaty specjalistów z dziedziny filozofii z udziałem publiczności. Organizowane są poza murami uczelni (w kawiarniach i księgarnio-kawiarniach), tak aby pobudzić uczestników do merytorycznej wymiany zdań w przyjaznej atmosferze. Celem Klubów „Filozofuj!” jest ukazywanie roli racjonalnej dyskusji w debacie publicznej oraz popularyzacja wiedzy filozoficznej. Dotychczas zostało zorganizowanych 46 spotkań w wielu miastach Polski.

Spotkanie lubelskie będzie już drugą majową debatą poświęconą nadziei. Pierwsza, dotycząca istoty nadziei, odbędzie się w Krakowie: https://bit.ly/3uVL2AU

Na spotkaniu Klubu „Filozofuj!” w Lublinie wspólnie ze specjalistami pochylimy się m.in. nad następującymi kwestiami, dotyczącymi racjonalności i sensu nadziei:

1. Jakie funkcje nadzieja pełni w naszym życiu?

2. Czy żywienie nadziei można uznać za postawę racjonalną?

3. Jak może się objawiać nadzieja zwodnicza?

4. Czy nadzieja zawsze ma wartość?

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich pasjonatów filozofii i

zainteresowanych tematyką spotkania!

Współorganizator: Nie wylej

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin

Patroni: Forum Akademickie, Instytut Filozofii UMCS, Wydział Filozofii KUL

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie, Polskie Radio Lublin