Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Podsumowanie działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w 2020 roku

Podsumowanie działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w 2020 roku

W 2020 roku działanie wszystkich instytucji kultury było utrudnione przez pandemię koronawirusa Covid-19. Staraliśmy się jednak, by odbiorcy mogli korzystać z oferty Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – jeżeli nie mogliśmy ich zaprosić fizycznie, do Bramy Grodzkiej, Domu Słów, Piwnicy pod Fortuną lub Lubelskiej Trasy Podziemnej – proponowaliśmy aktywności online, za pomocą naszych serwisów internetowych oraz social mediów.

Ośrodek na potrzeby akcji #zostanwdomu udostępniał swoje zasoby fotografii, historii mówionych, interaktywne mapy, opracowaliśmy również nowe serwisy i rozwijaliśmy stare. Organizowaliśmy spotkania online, wystawy, webinary. Ten czas wykorzystaliśmy też na opracowywanie i porządkowanie zbiorów – przedstawiliśmy nową odsłonę kalendarium Ośrodka oraz pracowaliśmy nad unowocześnieniem naszej Biblioteki Multimedialnej. W 2020 roku nasze serwisy internetowe odwiedziło ponad milion użytkowników.

Przypadająca w 2020 roku 30. rocznica powstania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się w Internecie. Była to okazja do wspomnień i podsumowań – łącząc najnowsze technologie z tradycją – wracaliśmy do korzeni nie tylko samej instytucji, ale też jej najważniejszych przedsięwzięć, m.in. festiwali (retrospektywne edycje Festiwalu Miasto Poezji oraz Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera).

Jednocześnie, w miarę możliwości, równolegle z działaniami internetowymi przygotowywaliśmy wystawy w Galerii Bramy Grodzkiej oraz w Domu Słów, organizowaliśmy spotkania autorskie i spacery. Pracowało także Wydawnictwo Teatru NN oraz Izba Drukarstwa.

 

 

Kategorie