Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

 „Podaruj wiersz” – II edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta

 „Podaruj wiersz” – II edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Rozpoczęła się II edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”, której inicjatorem jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta. Inspiracją dla akcji są listy-wiersze Zbigniewa Herberta, które poeta pisał do przyjaciół, ważnych dla niego osób i artystów, obdarowując ich autografami swych wierszy. Udział w akcji polega na przepisaniu wybranego wiersza na przygotowanej przez organizatorów karcie papeterii i podarowaniu go konkretnej osobie. Uczestnicy akcji mogą również podarować wiersz w formie „cyfrowego dyptyku” – zdjęcia odręcznie przepisanego wiersza oraz pliku audio z nagranym odczytaniem wiersza. Akcja przypomina, że „poezja jest darem”, i zachęca do spojrzenia na wiersz jak na dar, który można komuś ofiarować. W zamierzeniu organizatorów akcja ma budować i wzmacniać sieć relacji międzyludzkich (międzypokoleniowych), których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Akcja potrwa do 30 października.

Na potrzeby ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz” organizatorzy przygotowali specjalną kartę papeterii, na której można odręcznie przepisać wybrany przez siebie utwór, by następnie taką kartę z przepisanym wierszem podarować wybranej osobie. Karty można bezpłatnie otrzymać w bibliotekach publicznych na terenie całego kraju. Kartę (i materiały informacyjne) można pobrać na stronie podarujwiersz.pl

Osoby biorące udział w akcji, które obawiają się korzystania z papierowych kart papeterii ze względu na ciągle istniejące zagrożenie koronawirusem, mogą podarować wiersz drogą elektroniczną, w formie „cyfrowego dyptyku”: zdjęcia przepisanego wiersza oraz pliku audio z nagraniem odczytania przepisanego wiersza (fotografię i nagranie można w łatwy sposób wykonać za pomocą większości telefonów komórkowych).

W Google Play będzie do pobrania bezpłatna aplikacja smartfonowa, która ułatwi udział w akcji (pozwoli na lokalizację w najbliższej okolicy miejsc dystrybucji kart, będzie również zawierała elektroniczną wersję karty papeterii).

O idei akcji „Podaruj wiersz” mówi prof. Paweł Próchniak, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta – pomysłodawca i moderator akcji:

Poezja jest darem. Otrzymujemy ten dar, ale możemy też nim się dzielić. Warto to robić. Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to również intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go. Niech to będzie prosty, ludzki gest – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

 

Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta podkreśla:

Wierzę, że gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, tak potrzebnej dzisiaj, kiedy wielu z nas żyje w poczuciu niepewności i zagrożenia z powodu trwającej pandemii koronawirusa. Dlatego gorąco zachęcamy uczestników akcji, aby osób, którym można podarować przepisany specjalnie dla nich wiersz, poszukali w swoim otoczeniu, w wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, do których może długo się nie odzywali

 

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do włączenia się w akcję oraz do dzielenia się zdjęciami i filmikami video (pokazującymi udział w akcji i jej efekty), które będą umieszczane na Facebookowym fanpage’u Fundacji im. Zbigniewa Herberta: @Herbert.Pan.Cogito.

Partnerem akcji „Podaruj wiersz” jest Biblioteka Narodowa, a patronem medialnym Polskie Radio. Akcję wspiera ogólnopolski portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a Polski komitet ds. UNESCO objął ją swoim patronatem honorowym. Akcja jest prowadzona we współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – interwencje 2020”.

Szczegółowe informacje na stronie: podarujwiersz.pl

 

Kontakt dla mediów:

Maria Dzieduszycka

/ 504 138 833

/ [email protected]

Kategorie