Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Otwarcie wystaw w Bramie Grodzkiej, Domu Słów, Lubelskiej Trasie Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną

Otwarcie wystaw w Bramie Grodzkiej, Domu Słów, Lubelskiej Trasie Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną

Od 1 lipca otwarte zostaną wystawy w Bramie Grodzkiej, Domu Słów/Izbie Drukarstwa, Lubelskiej Trasie Podziemnej oraz Piwnica pod Fortuną.

Godziny i zasady otwarcia:

Brama Grodzka (wystawa „Lublin. Pamięć miejsca”)
poniedziałek - piątek
10.00 Zwiedzanie w języku polskim
12.00 Zwiedzanie w języku angielskim
14.00 Zwiedzanie w języku polskim
Limit: 10 osób na wejście, bilety dostępne w sekretariacie Bramy Grodzkiej.

Lubelska Trasa Podziemna
poniedziałek- niedziela
14.00
16.00
Limit: 10 osób, bilety dostępne po rezerwacji telefonicznej: 81 534 65 70
Zwiedzanie w j. angielskim przy wcześniejszej rezerwacji.


Piwnica pod Fortuną
poniedziałek- niedziela
13.00
Limit: 10 osób, bilety dostępne po rezerwacji telefonicznej: 81 534 65 70
Zwiedzanie w j. angielskim przy wcześniejszej rezerwacji.


Dom Słów/Izba Drukarstwa
Godziny otwarcia:
czerwiec–wrzesień, wtorek–sobota, g. 9:00–17:00
październik–maj, poniedziałek–piątek, godz. 9:00–17:00
Godziny zwiedzania: 11:00, 13:00, 15:00 – dotyczy odbiorcy indywidualnego, grupy obejmuje rezerwacja w godz. 9:00–17:00
Języki: polski, angielski, ukraiński
Limit: 7 osób, bilety dostępne w Domu Słów


Więcej informacji o zwiedzaniu: https://teatrnn.pl/zwiedzanie-lublin/ 

Kategorie