Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Historyczny geoportal Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie na międzynarodowej konferencji kartograficznej we Florencji

Historyczny geoportal Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie na międzynarodowej konferencji kartograficznej we Florencji

Historyczny geoportal Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie będzie prezentowany jako jeden z trzech polskich produktów cyfrowych podczas tegorocznej międzynarodowej konferencji kartograficznej we Florencji, która odbędzie się w dniach 14-18 grudnia tego roku we Florencji https://www.icc2021.net/international-cartographic-exhibition/

Na polskim stoisku konferencyjnym we Florencji będzie można zobaczyć między innymi film promujący HGIS Lublin: https://www.youtube.com/watch?v=1cxSatVAg6g

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" na przestrzeni lat stał się interdyscyplinarną instytucją kultury, której program powstał na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, artystycznej i animatorskiej. Gromadzi on wiedzę o Lublinie związaną z jego historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą i przestrzenią (urbanistyka). Zasoby te Ośrodek wykorzystuje m.in. w realizowanych programach edukacyjnych. Ogromna ilość fotografii, dokumentów oraz wspomnień wymaga uporządkowania i pokazania w sposób łatwy do zlokalizowania. Ponadto, jedną z misji Ośrodka jest opowieść o mieście – jego historii i mieszkańcach. By móc w sposób przystępny prezentować zgromadzone dane potrzebny był system mapowy integrujący informacje o mieszkańcach miasta z zasobów Ośrodka oraz materiały pozyskane z różnych instytucji.

W 2016 roku Ośrodek rozpoczął projekt mający na celu budowę aplikacji internetowej – historycznego GIS integrującej informacje dotyczące ludzi, miejsc, wydarzeń oraz źródeł. Idea historycznego geoportalu zwanego HGIS Lublin polega na prezentowaniu historycznych map miasta naniesionych na mapy google. Dzięki temu możemy porównać jak wyglądało miasto w minionych wiekach i obecnie. Dodatkowo mapy połączone są z bazą danych zawierającą informacje o dawnych mieszkańcach miasta oraz z Leksykonem Ośrodka, gdzie prezentowane są artykuły o zagadnieniach związanych z historią i architekturą poszczególnych miejsc. Poza mapami ogólnymi na stronie Ośrodka https://teatrnn.pl/bazy-danych/ możemy zobaczyć mapy tematyczne – poświęcone takim zagadnieniom jak: lubelskie cegielnie, akcja Reinhardt, Lubelski Lipiec' 80 czy epidemie od XVI do XVIII wieku.

Jest to kolejna prezentacja HGIS Lublin na forum międzynarodowym po artykułach w prestiżowym "Journal of Cultural Heritage" i konferencji zorganizowanej przez International Federation of Library Associations and Institutions.

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Historyczny geoportal Lublina na kartograficznym festiwalu we Florencji

https://radio.lublin.pl/2021/12/historyczny-geoportal-lublina-na-kartograficznym-festiwalu-we-florencji/ 

15.12.2021 Druga połowa dnia

https://radio.lublin.pl/2021/12/druga-polowa-dnia-560/ 

Międzynarodowe wyróżnienie dla polskiego atlasu

https://geoforum.pl/news/31770/miedzynarodowe-wyroznienie-dla-polskiego-atlasu