Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Książki wydane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” nominowane do nagród i wyróżnień w 63. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Polskie Książki 2022

Książki wydane przez Ośrodek  „Brama Grodzka – Teatr NN” nominowane do nagród i wyróżnień w 63. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Polskie Książki 2022
Zdjęcie okładek książek T. Pietrasiewicz „Tajemniczy Lublin. Imaginarium" oraz J. Czechowicz „Elegia uśpienia"

Bardzo się cieszymy i dzielimy się tą radością z Wami!

Dwie książki wydane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zostały docenione przez jury konkursu i dostały nominacje do nagród i wyróżnień 63. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Polskie Książki 2022.

Nominowane książki:

kategoria: LITERATURA NAUKOWA i POPULARNONAUKOWA (humanistyka, matematyczno-przyrodnicze)

Tajemniczy Lublin. Imaginarium – Tomasz Pietrasiewicz;

opracowanie graficzne, fotoedycja i skład: Monika Tarajko; projekt okładki i stron tytułowych: Małgorzata Rybicka; wydawca: Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie; druk i oprawa: Drukarnia PETIT Skład – Druk – Oprawa, Lublin; ISBN 978-83-61064-69-5

kategoria: INNE (bibliofilskie, mapy, nuty itp.)

Bibliofilski druk wykonany na zabytkowych maszynach drukarskich Izby Drukarstwa

Elegia uśpienia – Józef Czechowicz;

skład i druk: Robert Sawa, redakcja techniczna i oprawa: Alicja Magiera; papier czerpany: Sylwia Woźniak wydawca: Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin; druk i oprawa: Izba Drukarstwa – Dom Słów,

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 maja 2023 podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Trzymajcie za nas kciuki!