Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

7. Edycja Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej - Nagroda Specjalna dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

7. Edycja Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej - Nagroda Specjalna dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał Nagrodę Specjalną w 7. edycji konkursu o tytuł Ambasadora Polski Wschodniej. 

Ambasador Wschodu to Tytuł, który ma na celu uhonorować osoby, podmioty i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz jej pograniczu. Początki nagrody sięgają 2013 roku, kiedy to z inicjatywy wydawcy kwartalnika ,,Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja Konkursu, zakończona Galą Ambasadorów Wschodu oraz wręczeniem pierwszych Tytułów. Od tego czasu inicjatywa z każdą edycją rozszerza swój zakres zarówno geograficzny jak i merytoryczny.
 
Podczas pierwszej edycji w 2013 roku zostały nagrodzone osoby i podmioty działające w środkowo-wschodniej Polsce. Kolejne edycje Konkursu skłoniły nas do rozszerzenia zakresu geograficznego na działania i inicjatywy realizowane na całym obszarze Polski Wschodniej, od Suwałk po Sanok. Od roku 2015 została zmieniona została także formuła merytoryczna i obok dziedzin takich jak: działalność kulturalno-społeczna, samorząd, biznes, turystyka pojawiły się także kategorie takie jak: kultura i sztuka oraz odpowiedzialność społeczna. W każdym roku przyznawana jest także Nagroda Specjalna za działania transgraniczne lub transregionalne oraz tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu za całokształt działalności.
 

 

Strona konkursu: http://ambasadorwschodu.pl/

Kategorie