O projekcie

 

Multimedialna Platforma Edukacyjna „Lublin. Instrukcja obsługi” to serwis edukacyjny skierowany do młodzieży szkół średnich i nauczycieli, a także do wszystkich zainteresowanych historią Lublina.

Treść serwisu „Lublin. Instrukcja obsługi” jest skonstruowana w taki sposób, aby wiedzę na temat dziejów Lublina przekazać w formie odpowiedzi na pytania.

Tematy z historii Lublina uporządkowane chronologicznie pozwalają na łatwe dotarcie do interesującej treści. W serwisie znajduje się 30 tematów, m.in.: Najstarsze dzieje Lublina, Słowiański Lublin, Lublin pod panowaniem Piastów, Lublin strażnicą wschodniej granicy, Lokacja Lublina na prawie magdeburskim, Panowanie Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Litwa nowym partnerem Polski, Tajemniczy Lublin, Złoty wiek Lublina, Lublin w okresie upadku, Lublin pod zaborami, Niepodległość z wojną w tle, Lublin w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Lublin w okresie wojny, Lublin w dobie PRL, Lublin '89.

Każdy z tematów składa się z artykułów, z których każdy opatrzony jest spisem treści w formie pytań, krótkim wstępem i podsumowaniem zatytułowanym „Najkrócej mówiąc...”.

Teksty artykułów zostały wzbogacone o trójwymiarowe modele, interaktywne dokumenty, mapy, ryciny, infografiki, fotografie czy zapisy wspomnień mieszkańców miasta. Zagadnienia lub terminy wymagające dalszego wyjaśnienia zostały rozwinięte i opisane w słowniku. Użytkownik serwisu będzie miał możliwość wglądu w literaturę, a także w bardziej szczegółowe informacje zamieszczone w Leksykonie Lublin i Bibliotece Multimedialnej Teatru NN. Daje to możliwość bezpośredniego obcowania ze źródłami historycznymi oraz literaturą naukową i popularną, które Ośrodek od lat gromadzi w swoich zasobach. Platforma multimedialna będzie dostępna również poprzez urządzenia mobilne.

Multimedialna Platforma Edukacyjna „Lublin. Instrukcja obsługi”:

- 30 rozdziałów głównych ułożonych chronologicznie, cztery z nich: edukacja, kataklizmy i pomory, tajemniczy Lublin i wielokulturowy Lublin są rozdziałami problemowymi ujmującymi konkretne zjawiska na przestrzeni wieków;

- 354 strony maszynopisu, 45 rysunków, 50 infografik;

- materiały multimedialne: trójwymiarowe modele, interaktywne dokumenty, mapy, ryciny, fotografie, zapisy wspomnień mieszkańców miasta.

 

Twórcy i konsultanci

Pomysłodawca: Tomasz Pietrasiewicz

Opracowanie tekstów: Katarzyna Byzdra, Jacek Jeremicz 

Inspiracja: Grzegorz Józefczuk, Marcin Wroński

Współpraca: Łukasz Kijek, Ziemowit Karłowicz, Paulina Kowalczyk, Tadeusz Przystojecki, Magdalena Zabłocka, Joanna Zętar

Redakcja i korekta: Monika Śliwińska

Rysunki: Robert Sawa

Opracowanie graficzne: Michał Kaczkowski

Infografiki: Studio Format

Konsultacje: Yaron Karol Becker, Anna Dubis, Maria Kowalczyk, Konrad Kowalski, Piotr Kucharek, Marcin Waciński, prof. Andrzej Rozwałka, Tal Schwartz 

Wykonanie strony: Robert Korulczyk

Koordynacja technologiczna: Łukasz Kowalski 

 

 

 

logoProjekt jest realizowany w ramach przygotowań do obchodów 700-lecia lokacji Lublina