Multimedia

 

Materiały video:

 

Wypowiedź prof. Ireny Kutyłowskiej w ramach dyskusji naukowej o wzgórzu Czwartek

Wypowiedź dra hab. Andrzeja Rozwałki w ramach dyskusji naukowej o lubelskiej kasztelanii

Wypowiedzi prof. dra hab. Ryszarda Szczygła, prof. Ireny Kutyłowskiej i dra hab. Andrzeja Rozwałki w ramach dyskusji naukowej o datowaniu kościoła pw. św. Michała

Wypowiedź prof. dra hab. Ryszarda Szczygła w ramach dyskusji naukowej o pierwszej lokacji Lublina

Szlakiem Unii Lubelskiej: obiekty związane z wydarzeniem 

Marcin Fedorowicz o Szerokiej 28

„Czas odnaleziony. Album ze zdjęciami Józefa Czechowicza” – wystawa fotografii autorstwa Hanny Król i Zuzanny Biolik

Prof. Monika Adamczyk-Garbowska opowiada o miejscach Isaaca Bashevisa Singera

Marcin Fedorowicz opowiada o Kirkucie na Wieniawie

Dr Adam Kopciowski opowiada o sytuacji Żydów w Lublinie i Polsce po II wojnie światowej

Dr Adam Kopciowski opowiada o życiu Żydów przed wojną

Jan Ignaciuk, Czarownice i uroki, fragment relacji świadka historii

Relacja świadka historii - Zbigniew Suwałowski opowiada o szkole na Kalinowszczyźnie

Julia Hartwig opowiada o latach szkolnych spędzonych w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej


Matriały audio:

 

Hejnał Lublina w wykonaniu Onufrego Koszarnego, nagranie: Piotr Sztajdel

Trójwymiarowe makiety:

 

XIVw

Trówymiarowa makieta przedstawiająca XIV-wieczny Lublin

mak 

Trówymiarowa makieta przedstawiająca XVI-wieczny Lublin

XVIII

Trójwymiarowa makieta przedstawiająca XVIII-wieczny Lublin

lu 

Trówymiarowa makieta przedstawiająca Lublin w okresie międzywojennym

Trójwymiarowa makieta przedstawiająca dzielnicę żydowską w Lublinie

Trójwymiarowa makieta- Lublin Czechowicza

 

Dokumenty interaktywne:

 

 

Inne materiały multimedialne:

 

Gra edukacyjna poświęcona strojom w staropolskim Lublinie

Pięćdziesiąt infografik ilustrujących zagadnienia związane z historią Lublina

Rysunki autorstwa Roberta Sawy przedstawiające historię Lublina

 

Biblioteka wirtualna:

 

Majer Bałaban: Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 2012.

Mieczysław Buczyński: Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, „Rocznik Lubelski” 1962, t. 5.

Marta Denys: Głos trąbki i turkot powozu. Z dziejów poczty lubelskiej, „Na Przykład” 1996, nr 34.

Krystyna Durakiewicz: Kaplica Św. Trójcy, „Na Przykład” 1995, nr 27/28.

Henryk Gawarecki: Z przeszłości Lublina, „Wiedza i Życie", 1954 nr 7.

Henryk Gawarecki: Mury obronne miasta Lublina, „Ochrona Zabytków”, R. VII, 1954.

Henryk Gawarecki: O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin 1986.

Henryk Gmiterek: Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, t. 1, Lublin 2001.

Marian Harasimiuk (red.), Dagmara Kociuba (red.), Piotr Dymmel (red.), Plany i widoki Lublina. XVII-XXI wiek, Lublin 2007.

Zygmunt Knothe: Bramy miasta Lublina. Z cyklu „Zabytki Lubelszczyzny, „Gazeta Lubelska” 1946, nr 355. 

Jerzy Kłoczowski: Unia Lubelska. Lublin miasto Unii, 1999.

Alfred Pomian Kobierzycki: Monografia Lublina z 1901 roku, Lublin 2010.

Jadwiga Kuczyńska: Kościół farny św. Michała w Lublinie, Lublin 2004.

Robert Kuwałek, Wiesław Wysok: Jerozolima Królestwa Polskiego 2001.

Jerzy Libera, Andrzej Rozwałka: Zanim powstał Lublin, Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013.

Jakub Mames: Histroia Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w bazulice dominikańskiej w Lublinie.

Stanisław Michalczuk: Cztery słynne freski lubelskie, „Kalendarz Lubelski” 1972.

Jolanta Polańska: Lublin XV i XVI wieku w opinii współczesnych, „Studia i Materiały Lubelskie", t. 11 (1986).

Tadeusz Radzik (red.), Adam Andrzej Witusik (red.): Lublin w dziejach i kulturze Polski, 1997.

Jan Riabinin: Materiały do historii miasta Lublina 1317-1792, 1938.

Andrzej Rozwałka: Rehabilitacja grodu nad Bystrzycą. Odnaleziono średniowieczny Lublin, Na przykład 1994, nr 19.

Ryszard Szczygieł: Jak to się rajca na burmistrza „reką popędził”, „Kalendarz Lubelski” 1975.

Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska: Zamki Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie, „Kalendarz Lubelski” 1972.

Maria Trojanowska: Pieczęcie dawnego Lublina, „Kalendarz Lubelski” 1975.

Karolina Wajs, Symcha Wajs: Fakty i wydarzenia z życia lubelskich Żydów, Lublin 1997.

Adam Andrzej Witusik, Lublin przed i po Potopie, „Kalendarz Lubelski”, Lublin 1973.

Adam Wójcikowski, Włodzimierz Wójcikowski, Legendy, podania i inne opowieści z Lubelskiego, Lublin 2002.

Jan Żukowski: Święty Michał Archanioł patron miasta Lublina, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej" R. XLII (1963) nr 9/12.

Słownik biograficzny miasta Lublina t. 1.

Słownik biograficzny miasta Lublina t. 2.