Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Zofia Kuna

Zofia Kuna - fotografia świadka historii
Zofia Kuna - fotografia świadka historii (Autor: Nawratowicz, Marek (1977- ))

Zofia Kuna urodziła się w Lublinie, uczęszczała do Szkoły Powszechnej nr 9 im. Narcyzy Żmichowskiej, a następnie do gimnazjum urszulanek, gdzie naukę przerwała jej wojna. Podczas okupacji pracowała w Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych, od 1943 roku kontynuowała edukację w szkole Władysława Borodajki, ucząc się w klasie o profilu handlowym. Wyszła za mąż i rozpoczęła studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po wojnie pracowała w Centrali Mięsnej. Ma dwóch synów, wnuki i prawnuki.

Zofia Kuna - relacja świadka historii

Zofia Kuna opowiada o rodzicach, domu rodzinnym przy ulicy Plażowej, warunkach życia, przeprowadzce na Aleje Racławickie, sąsiadach, okolicy, edukacji, nauczycielach, koleżankach, dzielnicy żydowskiej na Wieniawie, dziecięcych zabawach, wybuchu II wojny światowej, bombardowaniach Lublina, zniszczeniach, życiu pod okupacją niemiecką, żydowskiej rodzinie Barenholców, weselu i pogrzebie żydowskim, pracy i nauce podczas wojny, łapankach, represjach niemieckich, 22 lipca 1944 roku, losach powojennych, cudzie lubelskim.

Czytaj więcej