Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Wacław Oszajca

Wacław Oszajca urodził się 22 września 1947 roku w Zwiartowie. W 1971 roku skończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Niedrzwicy Kościelne, Lublinie i Lubartowie. W latach 1981-1986 pełnił funkcję kapelana Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej. Od 1982 do 1986 roku był przewodniczącym Lubelskiego Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym. W 1987 roku wstąpił do zakonu Towarzystwa Jezusowego. W 1988 roku został przeniesiony do Poznania, gdzie przebywał do 1992 roku. W latach 1992-1994 wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu i prowadził duszpasterstwo akademickie. W latach 1995-2006 był redaktorem naczelnym „Przeglądu Powszechnego”. Od 2001 roku jest wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Debiut poetycki przypada na 1974 rok. W swoim dorobku ma książki, wiersze, publikacje i tłumaczenia. Pisze m.in. do „Akcentu”, „Charakterów”, „Gościa Niedzielnego”, „Tygodnika Powszechnego”, „W drodze”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do 2016 roku. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wacław Oszajca - relacja świadka historii

Wacław Oszajca opowiada o związkach z Lublinem, studiach, działalności duszpasterskiej i opozycyjnej, pomocy internowanym, księdzu Mieczysławie Brzozowskim, pobycie w Poznaniu, atmosferze 1989 roku, okresie transformacji, zmianach zachodzących w Polsce po 1989 roku.

Czytaj więcej

Zdjęcia