Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Samantha Rodriguez Del Rio

Samantha Rodriguez Del Rio - fotografia świadka historii
Samantha Rodriguez Del Rio - fotografia świadka historii (Autor: Pawłowski, Patryk)

Samantha Rodriguez Del Rio urodziła się 20 sierpnia 2000 roku w Cuernavaca w Meksyku. Uczęszczała do szkoły Blas Pascal w Méridzie (Meksyk). Jest ewangelicką chrześcijanką z żydowskimi korzeniami. Od 2020 roku realizuje swój autorski, wirtualny projekt „The Voice of the Silence”, który zawiera wywiady z ocalałymi z Holokaustu i ich potomkami, promując świadomość o Holokauście wśród młodzieży anglo- i hiszpańskojęzycznej. Inspiracją do działań na rzecz pamięci o Zagładzie były poszukiwania i podróże śladami własnych korzeni rodzinnych. Pradziadek Samanthy, Marco Schtulmann, urodził się w 1899 roku w Międzyrzecu Podlaskim jako Moszko Ajzyk Sztulman. Samantha wraz z rodziną uczestniczyła w Zjeździe Lublinerów organizowanym przez Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie w latach 2017 i 2023. Pasjonuje się nauką języka polskiego i poznawaniem polskiej kultury. W 2024 roku odbyła staż w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie. Samantha współpracuje z JM Films and Productions.

Ostatnio opublikowane relacje

Ostatnio nagrani świadkowie