Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Jan Gryka

Jan Gryka - fotografia świadka historii
Jan Gryka - fotografia świadka historii (Autor: Nawratowicz, Marek (1977- ))

Jan Gryka urodził się w 1959 roku w Michałowie. Ukończył szkołę podstawową w Hajnówce, następnie liceum plastyczne w Supraślu. W 1979 roku rozpoczął studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS, w 1983 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni profesora Mariana Stelmasika. Jeszcze na studiach został zatrudniony na uczelni, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Intermediów i Rysunku. Od 1985 roku wraz z Anną Nawrot prowadzi Galerię Białą. W twórczości stosuje różnorodne formy wypowiedzi, m.in. performance, najczęściej korzysta z formuły instalacji z użyciem nietrwałych, kruchych, naturalnych substancji, takich jak mąka z wodą czy jajkiem, oraz przedmiotów oklejonych drobinami ciasta. W styczniu 2017 roku w Muzeum Lubelskim na Zamku odbyła się duża wystawa retrospektywna Jana Gryki. Przy sporządzaniu biogramu wykorzystano informacje ze strony UMCS-u: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,889,pl.html

Jan Gryka - relacja świadka historii

Jan Gryka opowiada o nauce w licem plastycznym w Supraślu, studiach i pracy na UMCS-ie, początkach zainteresowania sztuką, pobycie w Moszenkach w latach 80., służbie wojskowej, Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Plamka”, pracy z dziećmi, profesorach z czasów studiów – Janie Popku, Ryszardzie Winiarskim, Marianie Stelmasiku, Dobrosławie Bagińskim, pracowni artystycznej przy dawnej ulicy Osterwy, spotkaniach w mieszkaniu Dobrosława Bagińskiego w latach 80., Galerii Białej, wystawach, Małym Muzeum Drobnych Przejawów Mąki.

Czytaj więcej

Jan Gryka - relacja świadka historii

Jan Gryka opowiada o początkach Galerii Białej, jej siedzibach, wystawie Leona Tarasewicza z 1985 roku, wystawie Josepha Beuysa, pozowaniu do figury Chrystusa, gościach Galerii, częstotliwości wystaw, cyklu Nowe przestrzenie sztuki, wystawach artystów polskich i zagranicznych, wystawach fotograficznych, młodych artystach, performance’ach, finansowaniu Galerii Białej.

Czytaj więcej

Jan Gryka - relacja świadka historii

Jan Gryka opowiada o kontaktach z cenzurą, życiu artystycznym w stanie wojennym, a także przybliża sylwetki dwóch polskich artystów współczesnych – Roberta Kuśmirowskiego i Mikołaja Smoczyńskiego.

Czytaj więcej

Zdjęcia