Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Jan Buczek

Jan Buczek - fotografia świadka historii
Jan Buczek - fotografia świadka historii (Autor: Czajkowski, Tomasz)

Jan Buczek urodził się 1 sierpnia1920 roku w Osuchach. Ukończył szkołę podstawową w Łukowej, następnie przynależał do organizacji Przysposobienie Wojskowe, ukończył kurs szybowcowy. Podczas wojny wstąpił do Polskiego Związku Powstańczego i zajmował się działalnością partyzancką. Po wojnie przeprowadził się do Józefowa, ukończył korespondencyjnie szkołę, w 1950 roku ożenił się. Początkowo pracował w Kasie Spółdzielczej, następnie w gminnej radzie, zajmował się gospodarką komunalną. W 1981 roku przeszedł na emeryturę.

Jan Buczek - relacja świadka historii

Jan Buczek opowiada o rodzinie, dzieciństwie, przedwojennych Osuchach, edukacji, przynależności do Przysposobienia Wojskowego i Polskiego Związku Powstańczego, wybuchu II wojny światowej, działalności partyzanckiej, sytuacji Żydów podczas II wojny światowej, życiu po zakończeniu wojny.

Czytaj więcej