Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Halina Chamerska

Halina Chamerska - fotografia świadka historii
Halina Chamerska - fotografia świadka historii (Autor: !!!)

Pani Halina pochodzi z rodziny oficerskiej, rodzina wielokrotnie się przeprowadzała. W Lublinie zamieszkali w 1938 r. Uczęszczała do Gimnazjum im. Unii Lubelskiej. W okresie okupacji pracowała w Bibliotece Łopacińskiego. Po wojnie ukończyła studia historyczne w Warszawie. Pracowała w bibliotece w Warszawie.

Halina Chamerska - relacja świadka historii

Pani Halina opowiada o szkołach w Wejcherowie, Suwałkach i Lublinie, o Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, o swoim losie po II wojnie światowej; mówi o Suwałkach i mniejszościach narodowych i wyznaniowych, o Starym Mieście w Lublinie i dzielnicy żydowskiej, o kinach lubelskich; opowiada o Julii Hartwig i Annie Kamieńskiej, o ewangelikach lubelskich, o studniówce w mieszkaniu Izabelli Kamieńskiej, o witrażach w kaplicy Kapucynów, o nauczycielkach ze szkoły; mówi o środowisku literackim Lublina (Franciszka Arnsztajnowa i Józef Czechowicz), o kresowości Lublina, o lubelskim cebularzu, cukierni Rutkowskiego, o KUL-u, o Jerzym Mierzejewskim, o przedwojennym Kazimierzu Dolnym i tamtejszym środowisku malarskim.

Czytaj więcej