Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Danuta Spólnicka

Danuta Spólnicka - fotografia świadka historii
Danuta Spólnicka - fotografia świadka historii (Autor: Góra-Stępień, Agnieszka)

Prekursorka tańca towarzyskiego w Lublinie. Instruktorka i choreografka. Wieloletni pedagog i sędzia w turniejach tanecznych. Urodziła się 14 lutego 1937 roku. Uczęszczała do Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Maturę zdała w 1953 roku. Edukację kontynuowała w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 1958 roku była związana z Wojewódzkim Domem Kultury na Zamku w Lublinie. Jest dyplomowaną nauczycielką tańca. Uprawnienia instruktorskie uzyskała w 1959 roku. Założyła Klub Tańca Towarzyskiego ZAMEK. Uczestniczyła w licznych kursach tanecznych oraz seminariach, m.in. seminariach organizowanych przez profesora Mariana Wieczystego. Poza nauką figur tanecznych, Danuta Spólnicka prowadziła zajęcia z zakresu doradztwa w prowadzeniu konwersacji, organizacji przyjęć i innych dziedzin życia codziennego. Znała się na modzie i architekturze. Danuta Spólnicka uczyła tańca zarówno w salach znajdujących się w budynku Zamku Lubelskiego, jak i np. w Klubie NORA przy Krakowskim Przedmieściu 32, świetlicy LSS przy ulicy Buczka (dziś ulica Zamojska), świetlicy przy ulicy Chopina, a także podczas spotkań towarzyskich w domu Barbary i Lucjana Węgorek oraz w trakcie lubelskich balów karnawałowych. Prowadziła też kursy tańca na terenie województwa lubelskiego. Danuta Spólnicka wprowadziła na lubelskie parkiety nowoczesne tańce towarzyskie takie jak mambo, cha cha czy rock and roll. W 1965 roku przeprowadziła się do Radomia, ale przez pięć kolejnych lat cały czas kontynuowała pracę w Lublinie. Od 1970 roku uczyła tańca w Kielcach, następnie kierowała Działem Imprez w Warszawskim Ośrodku Kultury. W latach 80. spędziła kilka lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadziła zajęcia w zespołach polonijnych. Dziś (2024) mieszka w Lublinie. Prywatnie żona Kazimierza Spólnickiego, dziennikarza.