Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Alina Depta

Alina Depta - fotografia świadka historii
Alina Depta - fotografia świadka historii (Autor: Czajkowski, Tomasz)

Alina Depta (z domu Szubartowicz) urodziła się w Kraśniku w 1933 roku. Fotografie zgromadzone w jej rodzinnym albumie są doskonałym świadectwem bohaterskiego losu jej ojca – Antoniego Szubartowicza, który już od młodzieńczych lat związał swoje życie ze służbą wojskową. Od 1922 roku był podoficerem Wojska Polskiego. Brał czynny udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Dwukrotnie trafił do okupacyjnej niewoli – był przetrzymywany przez Niemców, jak i przez Armię Czerwoną. W 1941 roku ponownie podjął czynną służbę wojskową. Wstąpił do Armii Generała Władysława Andersa, skąd przez Iran i Egipt trafił na front włoski, gdzie w składzie 2. Korpusu Polski walczył mi in. pod Monte Cassino, w bitwie o Bolonię oraz na Linii Gotów.

Zobacz kolekcję: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/kolekcja-aliny-depty-szubartowicz/

 

Zdjęcia