"Dzieci rozumiały co się dzieje" - Sarah Tuller - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. USA 2010, projekt Lublin. Pamięć Zagłady, Holokaust, dzieci „Dzieci rozumiały co się dzieje” Były dzieci [na Majdanie Tatarskim], ale ja specjalnie dzieci nie pamiętam... Rodzice trzymali dzieci więcej w domu. Jeżeli wypuszczali ich, to tylko na podwórko. Jak rodzice szli do pracy, to te dzieci, jak pamiętam, były w domu, nie chodziły po [terenie getta], nie bawiły się outside [na dworze]. Dzieci są bardzo intuitywne. Dzieci widziały, co się dzieje. Dzieci zrozumiały sytuacje. I dzieci wyrosły. Nie było dzieci. Dwuletnie dziecko stało się starsze. Powiem jedno wspomnienie. W Krasnymstawie moja najmłodsza ciotka miała...
CZYTAJ DALEJ