"Ja się interesowałam wtedy tylko sobą i swoją rodziną" - Sarah Tuller - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. USA 2010, projekt Lublin. Pamięć Zagłady, getto w Lublinie, getto na Podzamczu, ulica Grodzka „Ja się interesowałam wtedy tylko sobą i swoją rodziną” Ja byłam młoda wtedy. Miałam kawalera. Ja mogłam chodzić w miasto. Ja się interesowałam wtedy tylko sobą i moją rodziną. Ja miałam dokumenty, ja szłam do pracy, a jak coś tam się stało, to ktoś słyszał… Człowiek się staje też trochę bardziej egoistyczny. Egoizm dochodzi. Niech teraz weźmie się troje ludzi, którzy nie jedzą przez dwa dni i ktoś przyniesie kawałek chleba. Oni nie podzielą tego chleba na trzy równe części. Bardzo rzadko. Ten, co złapie ten chleb, podzieli na jeden duży...
CZYTAJ DALEJ