Rodzice – Ester i Symcha Feldzamen - Sarah Tuller - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Moja mama była Ester, mój ojciec był Symcha. Nazywano ją Estusia, a mój ojciec był Symchale. Z domu ona jest Halpern. Oni mieli dobre życie z sobą. Mój ojciec był bardzo [wybuchowy], miał duży, wybitny temperament. Ale jak się uspokoił, to by ci oddał serce, by ci oddał wszystko, co posiadał. On wybuchał, krzyczał, denerwował się, a później to on chciał sam zapominać, że wybuchał, że on by więcej o tym nie mówił. To nie istniało. Jak ja byłam trochę starsza i się go raz zapytałam: „Tata, o co był ten wybuch?”To na mnie patrzy: „Co za wybuch? Ja rozmawiałem” Dla niego to było rozmawianie. On był bardzo successfull biznesmen. Bardzo mądry człowiek. Szczególnie matematycznie. I co my nazywamy common sense, on [był] życiowy. On poznawał...
CZYTAJ DALEJ