"Piłsudski to był niebywały człowiek" - Sarah Tuller - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. USA 2010, Żydzi, Piłsudski, Józef „Piłsudski to był niebywały człowiek” Żydzi nie mieli praw aż Polska stała wyzwolona w [1918] roku. Piłsudski, to był niebywały człowiek, mądry, on wiedział gdzie jest dobroć dla Polski. On powiedział, że nie ma tego, żeby ludzie mieszkali w państwie i nie mieli tych samych possibilities [możliwości] w życiu, nie mogli chodzić do szkół. Tak że Gypsies, to są Cyganie, Żydzi, Ukraińcy, ktokolwiek, jak tylko mieszkasz w Polsce, to masz te same prawa, możesz mieszkać gdzie chcesz. Przedtem Żydzi nie mogli mieszkać gdzie chcieli, nie mogli mieszać w Lublinie, przed...
CZYTAJ DALEJ