Przed Saskim Ogrodem stało działko na wodę – strajk młodzieży szkolneji studentów w 1947 roku - Krystyna Bogusz - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja tylko w czterdziestym siódmym roku pamiętam, wtedy film jakiś był w kinie „Apollo” i też jakaś przemowa w tym dodatku do filmu. Studenci puścili jakiś gaz łzawiący i zaczęli kaszleć, że nie dali mu dojść do słowa i momentalnie było obstawione [przez milicję] i moc tych studentów aresztowali, wszystkie szkoły strajkowały. Ja pamiętam właśnie wtedy chodziłam do Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli. Też przyszedł jakiś chłopiec do naszej szkoły i nauczyciele wiedzieli, specjalnie poszli do sekretariatu, nie było nikogo [z nauczycieli w klasach], wszyscy wyszliśmy i zgromadziliśmy się pod katedrą. [Zgromadziła się wtedy młodzież] ze wszystkich szkół, z całego Lublina wszystkie szkoły średnie. Był strach, ale i była ciekawość po prostu. Wtedy Wyszyński wyszedł i przemawiał do nas, żeby nie robić nic, on będzie...
CZYTAJ DALEJ