Początek wojny. Powstanie obozu przejściowego przy ulicy Lipowej - Kazimierz Podbielski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Początek wojny. Powstanie obozu przejściowego przy ulicy Lipowej. Mieszkaliśmy na Skłodowskiej 4, na pierwszym piętrze, więc widziałem, że tutaj gdzie jest Plaza w tej chwili, to najpierw w trzydziestym dziewiątym roku tam stawało wojsko, przed wojną tam był teren wystawy koni, tam były dwa korty tenisowe, wiaty naokoło były i tam konie stały. Tam był parkur, była trybuna od strony cmentarza ewangelickiego. Przyjeżdżały piękne samochody, ziemiaństwo z całej Polski przyjeżdżało. Widziałem tutaj Rydza-Śmigłego, widziałem pana prezydenta Mościckiego jak przyjeżdżali na wystawę koni. Po lewej stronie był wolny plac, były dwie jezdnie, jedna szutrowa, jedna wybrukowana i to zupełnie inaczej wyglądało niż teraz. Tak, że tutaj w trzydziestym dziewiątym roku po prostu zbierało i grupowało się wojsko, tam były żłoby i wiaty, więc konie mogły stać pod nimi. I tam tak było do siedemnastego września....
CZYTAJ DALEJ