Był taki mały DKF - Anna Nawrot - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Był Dział impresaryjny, który prowadziła Basia Luszawska, która do dzisiaj pracuje. My byliśmy wtedy młodymi ludźmi, zatrudnionymi tam. I pamiętam Jarek Gradek pracował. Jarek pomagał Basi w tych impresaryjnych historiach. I zaczęła pracować Małgosia Kobus, która robiła..., to się teraz nazywa Scena Młodych, ale wtedy to były te prezentacje amatorskiego ruchu w różnych dziedzinach. W dziedzinach tanecznych, wokalnych, muzycznych - zespoły taneczne. To był taki przegląd tego ruchu amatorskiego, który zresztą ma jakieś tam 25-cio, czy 30-lecie w tej chwili ( 2008 r.-dop.red.) Nie było teatrów. Dyrektor Szpecht w [19]91 przyciągnął teatry. Ewa Miklasińska, że tak powiem pozbyła się teatrów. Były, były [teatry], bo przecież działała scena Opryńsk[iego], Teatr Provisorium, Grupa Chwilowa, Scena [6]. Był moment, że był Leszczyński, z teatrem tańca, Teatr Wizji i Ruchu. Oni (teatry-dop.red.) najpierw działali w Chatce Żaka, prawda?...
CZYTAJ DALEJ